​​​​​​​​וועדת הוראה -מוסמכים

פרופ' בעז רפאלי (​יו"ר)
החלטות קבלה, שונות (קורסים חדשים, לימודים באנגלית)

פרופ' שלומי ארנון​
אישור קיום מבחן תיזה, חתימה על טופס בחינת תיזה לאחר המבחן, שוטף מול ריטה

ד"ר קובי טודרוס​
חתימה על דוחות התקדמות תואר שני, חתימה על תיזה לפני ואחרי המבחן​

ד”ר סטניסלב דרביאנקו
מלגות ופרסים

ד"ר אילן שליש​
אדמינסטרציה תואר שלישי


 

נושאים בטיפול הוועדה:

 1. קביעת קריטריונים וקבלת סטודנטים לתואר שני ושלישי

 2. החלטות על הפסקת לימודים

 3. אישור מנחה, תוכנית לימודים והצעת מחקר לתואר שני ושלישי

 4. פיקוח ואישור דו"חות התקדמות לתיזה וגרסה סופית של התיזה (תואר שני ושלישי)

 5. קביעת ועדת בוחנים ואישור בחינת תואר שני

 6. בעיות בהקשר לשרות מילואים

 7. רישום לקורסים ללא קדם

 8. רישום לקורסים עבור סטודנטים עם הישגים אקדמיים לא מספקים

 9. בעיות הקשורות להוראה

 10. פיקוח על יישום תוכנית הלימודים

 11. קבלת פטורים מקורסים

 12. אישור ערעורים על בחינות

 13. דווח למועצת מחלקה על פעילות הוועדה


 

 מזכירת הפקולטה

​ריטה אלטרס​ - 086461215

עוזרת לראש מנהל פקולטה לתואר שני

בניין 56 חדר 202 / שעות קבלה ימים א-ד 10:00-12:00