​בפקולטה:

הדר פליישר-רכזת לענייני סטודנטים. 08-6461440; alonihad@bgu.ac.il
מטפלת בתלמידי התואר הראשון בהנדסת מחשבים ובתלמידי תואר ראשון בהנדסת חשמל ומחשבים ששם משפחתם מתחיל באותיות א'-ח'.

אליה יש לפנות בכל הנוגע למנהל תלמידים: פטורים, הזנת ציונים, רישום לקורסים, בקשות לועדת הוראה, רישום לקורס ללא קדם, גליון ציונים, ועד סגירת תואר.

מעיין קקון-שטרן-רכזת לענייני סטודנטים. 08-6477227 mks@bgu.ac.il

מטפלת בתלמידי התואר הראשון בהנדסת חשמל ומחשבים ששם משפחתם מתחיל באותיות ט'-ת'.

אליה יש לפנות בכל הנוגע למנהל תלמידים: פטורים, הזנת ציונים, רישום לקורסים, בקשות לועדת הוראה, רישום לקורס ללא קדם, גליון ציונים, ועד סגירת התואר.

 

ריטה אלטרס-עוזרת ראשית לראש מנהל הפקולטה לענייני מוסמכים. altaras@bgu.ac.il 08-6461215.

מטפלת בתלמידי תואר שני בכל הקשור למנהל תלמידים:  מעמד בתואר שני, חובות השלמה, רישום לקורסים, פטורים, הזנת ציונים, קביעת מנחה, הצעת מחקר, דו"ח התקדמות, רישום לקורס ללא תנאי קדם, לימודים בינמוסדיים, ועד סגירת התואר.

בית ספר קרייטמן:

סימה ג'לרדין-קורם-רכזת לענייני סטודנטים. 08-6479587, simagel@bgu.ac.il

מטפלת בתלמידי התואר השלישי ממעמד הרישום ועד סיום הלימודים בכל הקשור לרישום לקורס/מחקר, לימודים בינמוסדיים, קביעת מנחה, הגשת הצעת מחקר, ועדה מלווה, הגשת דו"חות התקדמות, העברת העבודה לשיפוט ועד סגירת התואר.