​המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים 

 

הנדסת חשמל ומחשבים מקיפה תחומים רבים וחשובים בשטחי ההנדסה המודרנית.  מדינת ישראל,  חסרת משאבי טבע,  חייבת לבסס את כלכלתה על פיתוחה של תעשייה מודרנית עתירת ידע.  תעשייה כזו היא ברובה תעשייה המבוססת על:  מחשבים,  מיקרואלקטרוניקה,  מעגלים,  מערכות בקרה,  מערכות תקשורת, מערכות חישה ואלקטרואופטיקה ומערכות מדידה אלקטרוניות על סוגיהן השונים.

מטרת המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים היא כפולה.  מחד,  המחלקה מעמידה מהנדסים בעלי רקע בסיסי הן במדעי היסוד הן במקצועות היסוד בהנדסת חשמל ומחשבים ומאידך,  מעמידה מהנדסים בעלי מיומנות לבצע משימות תכנון מקצועי יישומי.   

בסמסטרים הראשונים מקבל הסטודנט רקע בסיסי מעמיק במקצועות מדעיים עם דגש על מקצועות המתמטיקה. מקצועות אלה מקנים לסטודנט את הכלים המתמטיים הדרושים לאנליזה ולסינתזה של המערכות השונות שבהן מטפל מהנדס האלקטרוניקה והמחשבים. מקצועות הפיזיקה מקנים לסטודנט את הכלים הדרושים להבנת חומר לימודי הקשור לשטחים בעלי אוריינטציה פיסיקלית,  כגון:  התקנים

אלקטרוניים, התפשטות גלים, ועוד. במשך לימודיו לומד הסטודנט מספר מקצועות חובה בסיסיים בשטחי הנדסת חשמל, כגון מבוא למחשבים, מעגלים אלקטרוניים, שדות אלקטרומגנטיים, מבוא לבקרה ומבוא לעיבוד אותות. מקצועות אלה מקנים לסטודנט רקע בסיסי במכלול הנושאים המרכיבים את הנדסת חשמל ומחשבים.  

בסמסטר השישי של לימודי ההסמכה בוחר הסטודנט במסלולי לימוד והתמחות המוצעים במחלקה. במסגרת לימודי המסלול מקבל הסטודנט דגש מקצועי ומעמיק בשניים מתוך השטחים המקובלים במקצוע הנדסת חשמל.  בנוסף,  בסמסטר השביעי והשמיני בוחר הסטודנט בפרויקט הנדסי שמטרתו לאפשר לסטודנט ליישם ולשכלל את הידע שרכש ואת הכישורים שפיתח לפתרון בעיה הנדסית בצורה מודרכת ומונחית.  

האופי המיוחד של הנדסת חשמל ומחשבים מחייב חידוש מתמיד של ציוד יקר, הן במעבדות ההוראה הן במעבדות המחקר. במחלקה קיימת מעבדת הוראה מודרנית למיקרו-מחשבים.  יחידת המחשוב המחלקתית משרתת את ההוראה והמחקר במחלקה ומספקת שירותי מחשוב לסגל ולסטודנטים של המחלקה.  מערכת המחשוב המחלקתית כוללת שלוש כיתות מחשבים ציבוריות, שרתי יישומים ושרתים ייעודיים.

​הרקע הבסיסי הוא חיוני כדי לאפשר למהנדס להתמודד עם קצב השינויים ועם הפיתוח המואץ והתמידי הקיימים בשטחי המחשבים והאלקטרוניקה. מטרה שנייה של המחלקה היא לפתח את מאגרי הידע בשטחי הנדסת חשמל ומחשבים - ידע בסיסי וידע יישומי ,כדי לאפשר בסיס מדעי וטכני שניתן יהיה לפתח עליו תעשייה מתוחכמת.

"מאז ומתמיד חברות הי-טק שוות חיפשו את מצטייני הדיקן"כתבה מעיתון גלובס.

מצגת להנדסת חשמל ומחשבים ניתן להוריד כאן  
מצגת להנדסת מחשבים ניתן להוריד כאן

​צור קשר: ד"ר כהן גיא - יו"ר ועדת קבלה guycohen@ee.bgu.ac.il​

 

​מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים מורכבת מקבוצת מקצועות כדלקמן:  

מקצועות יסוד – מקצועות חובה בסיסיים הכוללים מקצועות מתמטיים ופיסיקליים.   

​מקצועות יסוד בהנדסת חשמל – מקצועות חובה המקנים לסטודנט את הידע הבסיסי בשטחים שונים של הנדסת חשמל.   

מקצועות ליבה בהנדסת חשמל – מקצועות המקנים לסטודנט ידע בכל השטחים השונים של הנדסת חשמל ומחשבים. על מנת להשלים את לימודיו, חייב כל תלמיד בלימוד לפחות חמישה קורסי ליבה.   

​מקצועות מסלול התמחות – כל סטודנט חייב לבחור בשני מסלולי התמחות מתוך המסלולים המוצעים על ידי המחלקה.  

מקצועות בחירה – מקצועות מתקדמים    בשטחים של הנדסת חשמל ומחשבים. כל סטודנט חייב לבחור במקצועות בחירה ובמעבדות בחירה עד צבירה כוללת של 160 נק"ז. באישור וועדת הוראה ניתן לקחת מקצועות בחירה במחלקות ובפקולטות אחרות ובאישורן.   

מקצועות בחירה כלליים – על מנת לסיים את חובותיו לתואר חייב כל סטודנט לצבור 4 נק"ז בלימודים כלליים- קורסים ייעודיים שאינם קשורים ישירות להנדסה.

מעבדות בחירה לשנה ד' 

*מעבדת מעגלים אלקטרוניים מתקדמת
*מעבדה לאלקטרוניקה תעשייתית 
*מעבדה לאלקטרואופטיקה
*מעבדה לבקרה 
*מעבדה לתקשורת 
*מעבדה למיקרו-מחשבים מתקדמת 
*מעבדת אנטנות 
*מעבדת מיקרוגל 
*מעבדה לעיבוד אותות ותמונות 
*מעבדת מכשור, התקנים ומעגלים   
*מעבדה להמרת אנרגיה

תכנית לימודים לתואר ראשון על פי סמסטרים