​קב​לה למחלקה

פרטים על תהליך הקבלה למחלקה ניתן למצוא באתר המועמדים של אוניברסיטת בן-גוריון.
פניות בנושאי קבלה:
מדור רישום: מענה טלפוני: 08-6461600

סף​​​ הקבלה

סף הקבלה למחלקה משתנה בהתאם להתקדמות תהליך הקבלה. את הסף הנוכחי ניתן לברר בטלפון 08-6461600. מועמד ללא לימודים אקדמיים קודמים מתקבל המידה וציון סכם הנדסה שלו גבוה מהסף בנקודת זמן כלשהי לאחר רישומו במערכת. הסף עשוי לעלות או לרדת ע"פ שיקול דעתה של המחלקה. אין בעליית סף הקבלה משום ביטול קבלתו של התלמיד ללימודים לאחר שקיבל הודעה רשמית בכתב על כך מהגורם המוסמך באוניברסיטה.

מסלול מהיר לתואר שני

סטודנטים מצטיינים, אשר להם פוטנציאל גבוה להשתלב במחקרים ובחזית המדע, יוכלו להתקבל בסוף שנה ג' למסלול מהיר לתואר שני. סטודנטים אלו יוכלו להגיש בקשה לעבוד כאסיסטנטים ויהיוזכאים למלגת קיום.

תכני​​ות מיוחדות לתואר ראשון

סטודנטים בעלי כישורים טובים במיוחד יכולים להירשם לאחד משלושה המסלולים לתואר כפול:  עם מתמטיקה, עם פיזיקה, עם מדעי המחשב. הקבלה לתוכניות אלה לאחר ראיון אישי וועדת קבלה.