כותרת
  
תאריך פרסום
  
שינויים בקורס "מבנה מחשבים ספרתיים" 36114191 החל משנה"ל תש"פ20/12/2018
שינויים בתוכנית הלימודים11/10/2018
מבוא למחשבים - הודעה על שינוי הקורס מתש"פ13/09/2018