X.jpg 

שלום רב,
ברצוננו לברך אותך עם קבלתך ללימודים במחלקה לבאוניברסיטת בן-גוריון בנגב בהצלחה בלימודיך ובדרכך החדשה!

כדי להכינך למסע המרתק של הלימודים האקדמיים וכדי לסייע לך לממש את יכולותיך ולהצליח בלימודיך, ברצוננו לעדכן אותך בתכנית ייחודיות באוניברסיטה, שתסייע לך להגדיל את סיכויי ההצלחה שלך:

× תכנית ההתחל"ה – התנסות, הכנה, תגבור וחניכה ללמידה והעצמה>>


התכנית ייחודית למתקבלים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. אין חובה להרשם אליה, אך מומלץ לעשות כך.

חשוב לדעת: בשנת הלימודים הראשונה, קורסי המתמטיקה והפיזיקה ושאר קורסי המבוא הנלמדים בתחומי ההנדסה ומדעי הטבע- תובעניים מאוד, וסטודנטים עלולים להתקשות בקורסים אלו. תכנית ההתחל"ה מהווה מעטפת הכנה וסיוע מצויינת לקראת שנת הלימודים הראשונה שלכם.

 

תכנית ההתחל"ה – התנסות, הכנה, תגבור וחניכה ללמידה והעצמה

מתקיימת במחלקות אלו בלבד:  הנדסת חשמל ומחשבים | מדעי המחשב | הנדסת תוכנה | הנדסה כימית | הנדסת תעשיה וניהול | מדעי החיים | הנדסה ביורפואית

 

תכנית ייחודית זו תלווה אותך במהלך הסמסטר הראשון שלך באוניברסיטה. 

מטרתה לתת לך כלים מתאימים לכניסה לעולם האקדמי, להכין אותך ספציפית לקורסי היסוד של המחלקה ולסייע בקליטה באוניברסיטה ובלימודים.
התכנית מופעלת זו השנה השלישית ובוגריה שבעי רצון במיוחד והישגיהם בממוצע גבוהים מאלה שלא הצטרפו לתכנית.

התכנית כוללת שבועיים של הכנה והתנסות לפני תחילת שנת הלימודים, פעילות חברתית  ומתן תגבור וחניכה במהלך סמסטר א' והכנה לקראת הבחינות. חונך/ת חברתי ילווה אותך בתכנית ויסייע לך בנושאים שונים במהלך הסמסטר.

 

הסדנה המקדימה תיערך בין התאריכים 3.9.2017-14.9.2017

 

הסדנה תסייע לך להתכונן ולהיערך ללימודים ולחוויה הסטודנטיאלית, ולהתחיל את לימודיך בצורה טובה ועם רמת מוכנות גבוהה יותר.

הסדנה המקדימה תכלול:

þהיכרות עם ראש המחלקה והסגל

þהכנה ברמה אקדמית לקורסי הבסיס של המחלקה, ע"י סגל ההוראה, כולל תרגולים

þסדנאות הכנה ללימודים ורכישת מיומנויות וטכניקות למידה

þפעילות חברתית ומפגש עם סטודנטים בתכנית

þסיוע מדקנאט הסטודנטים - מעונות, מלגות וכד' ומפגש עם חונכי "אנחנו איתך"

þארוחת צהריים בכל יום

Y.png 

לאחר הסדנה ובמהלך כל הסמסטר הראשון ימשיך החונך/ת וצוות התכנית ללוות אותך, וכן תהיה לך הזכות להשתתף בעזרתונים (שעורי עזר), בסדנאות הכנה למבחנים ועוד.

 

התכנית ממומנת ברובה המכריע ע"י האוניברסיטה וכרוכה בעלות סמלית של 300 ₪ למשתתף (העלות נמוכה אף מעלות ארוחות הצהריים בתקופת הסדנה).

ההרשמה והתשלום נעשים באמצעות כרטיסי אשראי. יש להיכנס ל"מידע אישי" באתר או על ידי לחיצה על הקישור מטה, לבחור את האופציה "הרשמה לסדנאות" ולהירשם לסדנא המתאימה במחלקה למחלקה: "סדנת הכנה לאקדמיה- מחלקה".

לאחר הרישום יש לבחור ב"תשלום לקורס סדנא", לבחור מתוך הרשימה שתופיע את הסדנא עליה אתם מעוניינים לשלם וללחוץ על "שגר בקשה". רצוי לשמור את האישור/ים לתשלום.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר התכנית >>

להרשמה לתכנית ההתחל"ה>>

יש להיכנס ל"מידע אישי"> "הרשמה לסדנאות"> בחירת הסדנא בהתאם למחלקה בה תלמד (למשל "סדנת הכנה לאקדמיה- מדעי המחשב")> "הרשמה לסדנא"> "תשלום לקורס סדנא"> "שגר בקשה".

 
למידע נוסף ולשאלות
ניר-אל, טלפון: 08-6428824  דוא"ל: nirelb@bgu.ac.il
ורד, טלפון: 08-6428194  דוא"ל:  brigav@bgu.ac.il
ענת, טלפון: 08-6461792  דוא"ל: anatgld@bgu.ac.il