18 ינו' 2015
מאמר של תלמיד לתואר שלישי במחלקה, יותם אביטל, פורסם על השער של העיתון European Physical Journal E. המאמר מציג תוצאות של סימולציות מחשב של ממברנות ליפידים טעונות הנמצאות בתמיסות המכילות יונים בעלי סימן הפוך למטען הליפידים (counter-ions). בעבודה נערכת השוואה בין ההתנהגות המכנית של הממברנה בנוכחות יונים מונו-וואלנטים (בעלי מטען אלקטרון אחד) ויונים מולטי-וואלנטים (בעלי מטען גדול ממטען אלקטרון בודד). בשני המקרים מתגלה התנהגות מכנית שונה באופייה. במקרה הראשון, הממברנה הופכת לקשיחה יותר ככל שהמטען עליה גדל, והיא נקרעת כאשר המתח החשמלי שיוצר המטען נהיה גדול. במקרה השני, הממברנה הופכת דווקא לרכה יותר, והדבר נובע מספיחה של היונים המולטי-וואלנטים אל הממברנה ומקורלציות בין המיקומים של היונים. מאחר והממברנה מתרככת כתוצאה מהמטען, היא הופכת לרגישה יותר לתנודות תרמיות, וכאשר המטען עליה גדל, היא מאבדת את יציבותה המכנית עקב תנודות אלו.
 
העבודה בוצעה בהנחייתו של פרופ' עודד פרגו מהמחלקה ובשיתוף עם פרופ' נילס גרונבך-ינסן מאוניברסיטת קליפורניה בדיוויס.