07 אוג' 2017

​​​המחקר עוסק בהעברת תרופות באמצעות ליפוסומים – שלפוחיות ממברנליות סגורות שקוטרן הינו בדר"כ כמה עשרות ננומטרים האמורות להביא את התוכן הרפואי המוכל בהן ליעדים ספציפיים בגוף. העברת תרופות באמצעים אלו (כולל העברת גנים במסגרת של ריפוי גנטי) נמצאת בחזית המחקר הננוטכנולוגי-רפואי. המחקר הינו תיאורטי-חישובי ועוסק בהבנת העקרונות הביופיסיקליים הקובעים את התנהגות הליפוסומים ואת הקשר בין התכונות הפיסיקליות לשימוש הרפואי שלהם. המחקר מבוסס על סימולציות מחשב של מודלים פשוטים יחסית. במסגרת המחקר נבחן בעיקר את ההשפעה של הציפוי  הפולימרי אשר מכסה את הלפוסומים, שתפקידו להגן עליהם מהתקפה של המערכת החיסונית של הגוף, על ההתנהגות והתכונות הפיסיקליות של הליפוסומים.  ​