12 יונ' 2019
14:00
-15:00

בנין 51 , חדר 15

סמינר משותף: הנדסה ביורפואית והמרכז למדעי הנתונים

Joint Seminar: Biomedical Engineering and BGU Data Science Center

Microscopic particle localization in 3D and in multicolor