​​​הצגת פוסטרים - ​​​​​אולם ברקן, בניין 70 ​|  10:00 - 16:00

רשימת פרויקטים

שם הפרויקט
  
סטודנטים
  
מנחה אקדמי
  
מנחה מקצועי
  
Bioinspired synthesis of nanocrystalline TiO2 thin filmsקאלי מרקרםפרופ' נורית אשכנזינעמי קרמר
אופטימזצית סינטור לחלקי זרקוניה מודפסיםטל מתתיהופרופ' שמוליק חיוןמר טל ירד
אילוח אחוזים שונים של טיטניום במוליכים למחצה מסוג n לשיפור תכונות טרנספורטשיר זוארץפרופ' יניב גלבשטייןאריאל לוטטי
אפיון אבקות ננומטרית Ce1-xThxO2 0<x<1 רז למפרטפרופ' שמואל חיוןלי שלי
אפיון ההולכה החשמלית האלקטרונית של חלקי שרשרת Geobacter Piliניר ברשישתפרופ' נורית אשכנזימאור אנגל
אפיון הלחמות אלומיניום ואופטימיזציה של תנאי ייצורחן נוביקפרופ' רוני שנקאלכס אבלין
אפיון יציבות מבנה של פאזות טרנריות בנתכי AT2Al20 כאשר A – עפרה נדירה/אקטניד ו-T מתכת מעברדניאל וידלפרופ' לואיזה משי ודוד פוקסגילי יניב
אפיון נתכי טיטניום מודפסים ליישומים רפואייםליאור קרסנופולסקיד"ר גיא בן-חמו
אפיון סגסוגת פטנט של מגנזיום המיועדת לעמידות בזחילה ומתקבלת ביציקת לחץמשה הייניקד"ר רינת כץד"ר ניר מוסקוביץ
אפיון של אלומינידים טרנריים במערכת Al-Co-Irרימון תמריפרופ' לואיזה משי
אפיון תכונות מכניות ותרמיות עבור משחות ננו חלקקי כסף לשיפור התפוקה בהרכבות מיקרואלקטרוניקהשרון מימוןפרופ' רוני שנקהילה הס
בניית ספקטרום פונונים כתלות במבנה ומימדרגב קלייןפרופ' גיא מקובד"ר אורי ארגמן
בניית תנור ייעודי ובחינת דקרבוניזציה ואוקסידציה בפלדת שיריוןטוהר פרץ, ניר אפקפרופ' רוני שנקד"ר יהודה גרינבאום
גיאופולימרים מבוססי פסולות תעשייהיאיר זינגרפרופ' עלוה פלדד"ר גבריאלה בר-נס
גידול חלקיקי SnS בפאזה קובית ושליטה בגודל החלקיקים על ידי הרכב תמיסת הגידולערן שמחהד"ר איריס ויסולי-פישר
גרגרי טונגסטן כדורייםרואן ג'ואמיס, דניאל וקניןפרופ' רוני שנקמיכאל רור
הוספת גרפן בצורותיו השונות לתאים סולריים מובססי פרובסקיטדן נוימןד"ר איריס ויסולי-פישר
המרת שכבות דקות של PbSe ל-PbI2 ולאחר מכן לפרובסקיט MAPbI3דפנה מירוןפרופ' יובל גולןסער פלד
הערכת נזק זחילה וחשיפה לטמנפ' גבוהה בפלדה P91 במצב חומר גלם ובמצב מרותךמאיר פדידהפרופ' רוני שנק
השפעת חמצון על תכונות הטרנספורט בנתחי Half-Heuslerגיל ברויארפרופ' יניב גלבשטייןאושרת אפל
השפעת פרמטרי הדפסה על התכונות של סגסוגת AlSi10Mg  המתקבלת בהדפסה תלת ממדית עם 4 לייזריםרחל שמולהפרופ' אלי אגיוןאבי לאון
התנהגות סביבתית של פלדות המתקבלות בהדפסה תלת ממדית בריתוך בקשת חשמלית עם חוטדניאל עמית אבסקארפרופ' אלי אגיוןתומר רון
זמני מעבר של הארה בדיודות אורגניות פולטות אורעדי יונישפרופ' רפי שיקלר
חיזוי פגמי יציקה באמצעות סימולציה בתוכנת PROCASTאבירם עמרד"ר איציק אדריתומר מרדכי
חיזור צריה תוך עלייה לינארית בטמפרטורה בשימוש במס-ספקטרומטרחנוך בלוםפרופ' שמוליק חיוןד"ר אלברט דנון
חישוב אנרגיות מעוררות באטומים על ידי שיטת פונציונאל הצפופות תלויית טמפרטורהיוסף סיטוןפרופ' גיא מקובד"ר אורי ארגמן
חקר יכולת אגירת חמצן בתחמוצת בהרכב Ce1-xUxO2±dנדב פנקרפרופ' שמואל חיוןד"ר דניאלה שווק
יציבות תאים סולריים מבוססי פרובסקיטשי סופר ואילן פוסטילניקד"ר איריס ויסולי-פישרצ'נדרה פטאק
מדידות ספיחת מים על גבי צריה מאולחת בטיטניום וסידןיובל גילפרופ' שמואל חיוןיובל מורדקוביץ'
מדידת תכונות מכאניות וטרנספורט לאלקטרוליט על בסיס YSZ בתוספת טונגסטן אוקסידעומרי אייליפרופ' יניב גלבשטייןאינג' חגי חיון
מודל ממוחשב של נזקי קרינת פרוטונים על מתכת טונגסטון דן יונגר פרופ' גיא מקובענבל גביש
מימן כנשא אנרגיה: שיפור יעילות אחסון המימן בצורת מגנזיום הידרידעמנואל מרקמןפרופ' יניב גלבשטייןד"ר אילן פרי-בר
משיכות נתכי אלומיניום-ליתיום 2060T8E30 וחיזוי תופעת springbackאביעד כהן ויותם דותןפרופ' רוני שנקאינג' אלכס אברמוביץ
ניתוח המבנה של חומרים אמורפים בסקאלה אטומיסטיתגל שומלקפרופ' גיא מקוב
ננו תצורה פלורסנטית רב-גונית באמצעות ננו ליתוגרפיהמאור רוזנברגד"ר מארק שוורצמן
קורוזיית מאמצים וקורויית התעייפות במערכת חומרית Mg-Zn-Nd כחומר מבנה לשתלים מתכליםחן אופנהייםפרופ' אלי אגיוןלילך אלקיים
קורוזיית מאמצים של סגסוגת Ti6Al4V המתקבלת בהדפסה תלת ממדיתגיא אקרישפרופ' אלי אגיוןאבי לאון
קינטיקת חיזור ונידוף תחמוצת טונגסטן ברק אברהמיפרופ' רוני שנקאינג' מיכאל רור
שילוב הדפסת תלת מימד ויציקת לחץ מאלומיניום לקבלת חלק היברידינטלי ראובניפרופ' אלי אגיוןאבי לאון
שיפור תכונות תרמואלקטריות של חומרים מבוססים ביסמוט טלוריד עבור התקנים תרמואלקטרייםעדן עמרפרופ' יניב גלבשטייןעומר מרוז
שיפור תכונות תרמואלקטריות של נתכים מבוסס טלורידאיילת רייכמןפרופ' יניב גלבשטייןדנה בן איון
תכונות מכאניות ועמידות בקורוזיה של סגסוגות מבוססות אבץאורית אביאורפרופ' אלי אגיוןלילך אלקיים
תכנון וייצור קורת כנף מחומר מרוכב במבנה משופרדן רוד, מתן אלבזויקטור וייסבורג
תנועת נקעים באלומיניום: מחקר בדינמיקה מולקולריתאוהד גרינבאוםפרופ׳ גיא מקוב