Mar. 25, 2021
​הסלפי (selfie) הוא תמונת דיוקן שאנו עושים לעצמנו. הערב יוקדש לבחינה של שתי פנים של זיכרון השואה בפולין כדיוקן עצמי של הישראליות: הקליפ "רג'י &  סיג - המסע לפולין" הוא יצירה ביקורתית המגוללת את המסע לפולין של שתי נערות המגולמות על ידי הסטנדאפיסטיות רותם וייסברג וטל מיכלוביץ'. בשיחה שתנהל ד"ר נורמה מוסי עם טל מיכלוביץ לאחר הקרנת הסרט נעלה שאלות אודות מדיה חברתית, תרבות נוער, והומור ונעמוד על היחסים של אלה עם זיכרון השואה בעידן הדיגיטלי. לאחר מכן, ישוחח ראש מרכז ראב פרופ' ג'קי פלדמן עם הסופר ישי שריד על ספרו "מפלצת הזיכרון". הספר מגולל את התמודדותו של מדריך ישראלי בפולין עם חובת הזיכרון, קשיי ההזדהות עם הקורבנות, ופיתויה של האלימות הנאצית עבור ישראלים בהווה.

להלן תכנית האירוע:

  • 18:00 - ברכות: פרופ' דוד וטשטיין, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן גוריון
  • 18:05 - דברי פתיחה: פרופ' ג'קי פלדמן, ראש מרכז ראב ללימודי שואה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אונ' בן גוריון
  • 18:10 - התסריטאית והשחקנית טל מיכלוביץ' תשוחח עם ד"ר נורמה מוסי (המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אונ' בן גוריון) על הסרטון: "רג'י & סיג - המסע לפולין"
  • 18:40 - הסופר ישי שריד ישוחח עם פרופ' ג'קי פלדמן על ספרו "מפלצת הזיכרון"
  • 19:30 - הענקת הפרס לזוכות ולזוכים במלגות המחקר מטעם מרכז ראב
פרטים נוספים בהזמנה המצורפת.  להלן קישור להצטרפות ביום האירוע: ערב יום השואה