Nov. 12, 2017
12:00

Room 302, Helen Diller Family Center (bldg. 74)

​מכון המפרי- תכנית סמינרים לשנה"ל תשע"ח


תאריךשם המרצה​נושא הרצאה            ​
6/11/201​פרופ' דרור זאבי                            ​בין הגירה לרצח-עם: יוונים וטורקים 1912-1924                                                       ​
13/11/2017​פרופ' אסתר מאיר- גליצנשטיין​העליות ההמוניות מארצות ערב 1949-1951: נרטיבים ומחקר היסטורי​
27/11/2017​אייל דודרגעים ​אחרונים בחיי קהילה - סיפור קיצה של יהדות לוב והגירתה הכפויה מהמדינה, 1967​
4/12/2017​חגית שבתאי​בין שתי הגירות: ההיסטוריוגרפיה המקראית בין גלות בבל ושיבת ציון​
11/12/2017​אורי מייטליס​תאולוגיית ההגירה בתורת החסידות: הגירותיו של רבי מנחם מנדל שניאורסון כמקרה בוחן​
18/12/2017​גילה מלמוד​חשיבות תפקוד הגוף בתהליכי הגירה
25/12/2017​ד"ר עודד שטיינברג​נדידה, כיבוש, התרחבות? הגירות היסטוריות וההוגים האנגלו-גרמניים במחצית השנייה של המאה ה-19​
1/1/2018​יעל שטרנהל​בין סדר לכאוס: הגירה ותנועה בדרום האמריקני בעידן מלחמת האזרחים
8/1/2018​ד"ר אורית יקותיאלי-וקנין​פיין משי יא מושה? - מבטים מן המולדת על עזיבה והגירה ​
סמסטר ב'
5/3/2018​ד"ר אפרים שהם-שטיינר​"הגירות פנימיות של יהודים באירופה של ימי הביניים: למה זה בכלל חשוב?"​
12/3/2018​שי טגנר​"משטר הפליטים בישראל בעת הזו והקשרו העולמי"​
19/3/2018​ד"ר מנצור נסאסרה​​"שבטים וסוגיית הגבולות של האימפריה הבריטית בתקופת המנדט, 1917-1947"​
26/3/2018​ד"ר ניצן רותם​"חטיפת פליטים כסוגיה משפטית: מחויבות חברתית, וההבדל בין מושא המחקר של הסוציולוגיה והמחשבה הפוליטית"​
2/4/2018​אין סמינר​
9/4/2018​אין סמינר​
16/4/2018​אין סמינר​
23/4/2018​אלעזר בן לולו​"סיגד אתיופי-רפורמי בגדרה; פרפורמנס דתי, אתנו-לאומי ופוליטי"​
30/4/2018​פרופ' יוליה מירסקי "מחקר איכותני על חיי עולים ומהגרים: השלכות לתיאוריה, פרקטיקה, והוראה אקדמית"
7/5/2018​ד"ר יוליה לרנר​"גאולת הנפש הפוסט-סובייטית: נרטיבים של הגירה, דת ותרפיה" ​
14/5/2018​Prof. Randall HansenDVP​
15/5/2018​Prof. Randall HansenDVP​
21/5/2018​נועה לוי​"נעורים, הגירה, ומרחב בגבול זימבבואה - דרום אפריקה"​
28/5/2018​אין סמינר​
4/6/2018​רנן יזרסקי​"מצטרפים חדשים לעם היהודי באמריקה הלטינית: התגובות של העולם היהודי ומדינת ישראל"​
11/6/2018​אין סמינר​
18/6/2018​פגישת סיכום​