אוק. 24
11:00
- ינו. 10

​​​Good Luck to all the students in this new academic year 2021-2022!​