Apr. 26, 2020


פרס היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה

לרגל שנת ה-50 לאוניברסיטה, היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה בחרה להוקיר מרצים/ות מצטיינים/ות, אשר לימדו בקורסי שירות רבי משתתפים מחוץ למחלקה שלהם:

פרופ' אברהם באר – המכונים לחקר המדבר – מכון צוקרברג לחקר המים