05 מאי 2019

כמו בכל שנה נערך באוניברסיטת בן-גוריון באילת "זכרון בסלון". את הפעילות הנחה המנהל האקדמי של קמפוס אילת וראש המחלקה לניהול מלונאות ותיירות, פרופ' יניב פוריה. לאירוע הגיעו סטודנטים, עובדי הקמפוס כמו גם תושבי אילת ואפילו תיירת אחת.

במסגרת האירוע התמודד פרופ' פוריה עם מספר שאלות: מה צריך לזכור? מה צריך לשכוח? את מי צריך לזכור? ואת מי צריך לשכוח?

בתחילת המפגש סקר פרופ' פוריה את דפוסי זיכרון השואה תוך התייחסות למדינת ישראל ולחברה הישראלית. פרופ' פוריה התייחס לצורה בה כונו שורדי השואה עם הגעתם לישראל תוך שהוא מתייחס לסיבות לכך. פרופ' פוריה טען כי אנו כיום כחברה טוענים כי "לא נשכח" אולם כחברה עדיין לא התמודדנו עם השאלה "את מה לא נשכח". פרופ' פוריה טען שכיום נוצרת זילות במורשת השואה מכיוון שהציבור הרחב משתמש בה שלא לצורך. לשיטתו הנ"ל גורם לזילות במורשת השואה.

בהמשך הדיון ציין פרופ' פוריה את לקחי השואה שהוא היה חפץ שילדיו יפנימו. פרופ' פוריה בחלק זה סקר נושאים כמו היחס לחריג ולאחר ודן בצורך לזכור את המורשת היהודית ולא להתרכז רק בהרג וברצח הנורא.

את הרצאתו סיכם פרופ' פוריה בכך שאמר כי חשוב לזכור כי "מי שאינו מונע את הרוע, מעודד אותו".

אירועים מסוג זה מעודדים ומחזקים את הקשר בין האקדמיה לקהילה, אחת המטרות המוצהרות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בכלל וקמפוס אילת בפרט.​

זיכרון בסלון בקמפוס אילת זיכרון בסלון בקמפוס אילת

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

טקס יום הזיכרון

טקס יום הזיכרון