Cover_SpringSemester.png

החלה ההרשמה לסמסטר אביב (סמסטר ב') תש"פ

 
פתיחת ​​​סמסטר אביב: 8.3.2020​ | סטודנטים המתחילים ללמוד בסמסטר אביב יכולים להשתלב במרבית הקורסים. 

לימודים לתואר ראשון בסמסטר אביב - מחלקות הפתוחות להרשמה        

להרשמה לתואר ראשון לחצו כאן >>

חטיבה / תכנית לימודים​מצב ההרשמה          
לימודים רב-תחומיים במדעי החברה​ - ​​​תקשורת
פתוחה 
לימודים רב-תחומיים במדעי החברה​ - ​​​ניהול ויישוב סכסוכים
פתוחה
לימודים רב-תחומיים במדעי הרוח - לימודי המזרח התיכון

פתוחה

לימודים רב-תחומיים במדעי הרוח - אמנויות

פתוחה
לימודים רב-תחומיים במדעי הרוח - ספרות עברית​
פתוחה