תכנית ייחודית זו מספקת חיבוק בין דורי של אוכלוסיית גמלאי האוניברסיטה וילדי הסגל המתחנכים בבית פאני.

מטרות התכנית

  • לחזק את הקשר והשייכות בתוך קהילת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לדורותיה.

  • לתגבר את הדמויות המטפלות בילדי המעון, וכך להגביר את היחס האישי שכל ילד זוכה לו

  • להעשיר את עולמם של הילדים   

פרטי התכנית

  • בעזרת ועד הגמלאים תמצא קבוצה של 4 גמלאים בכל שנה שיתנדבו להגיע למעון
    (כל אחד לאחת מן הכיתות תינוקות, פעוטות, גנון וגן).

  • לאור חשיבות רציפות הקשר עם אותם ילדים, כל מתנדב ישויך באופן קבוע לכיתה אחת ויגיע פעם בשבוע למשך שעתיים.

  • זמן ההגעה יתואם על פי הנוחות של המתנדב וצוות המעון, אבל יקבע וישמר עד כמה שאפשר קבוע לאורך כל התקופה.

  • המתנדב יוכל להשתלב בפעילות של המעון. סוג הפעילות והעזרה שהמתנדב יוכל לתת שונה כמובן  בכיתות השונות. בכל מקרה, הכוונה היא לתת תשומת לב יותר פרטנית לקבוצה קטנה (למשל 4) של ילדים.

  • המתנדבים הופכים לחלק אינטגרלי ממשפחת המעון ויוזמנו לכל הפעילויות המיוחדות שיאורגנו במעון, החל מהרצאות שמוצעות להורים, יום הנטיעות בט"ו בשבת, מסיבת שבועות וכד'.