שימו לב - שירות המחלף נועד במקור לאפשר גישה מאובטחת מבתי העובדים לרשת האוניברסיטה. תשתית זו נסגרה כבר בינואר 2021 לאור הבנה כי התשתית אינה בטוחה ומסכנת את רשת האוניברסיטה. כמו כן בתאריך 31/10/21 : הסתיים חוזה אספקת האינטרנט לבתי העובדים שהיה חלק מתשתית זו.
ידיעתכם.