שימו לב - שירות המחלף עומד להיסגר בחודש נובמבר 2021. השירות ניתן כעת לחידוש בלבד.
לקראת 11/2021 יהיה עליכם להת​קשר באופן עצמאי לספק אינטרנט.
לא נאשר הצטרפות משתמשים חדשים.​


כל​לי

מערך המחשוב באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מעמיד לרשות הסגל והסטודנטים מגוון שירותי תקשוב מהבית באמצעות "המחלף".

שירותי התקשוב כפופים למדיניות האוניברסיטה וכלליה, כפי שיקבעו מעת לעת. לאוניברסיטה יש זכות לבצע שנויים בכל עת בהיקף ומהות השירותים הניתנים.

השירות הוא בתשלום.

שירות ה"מחלף" ניתן בתשתית ADSL ובתשתית כבלים.

השירות מתבצע בשיתוף פעולה עם חברת הוטנט וניתן בין התאריכים 15 בנובמבר עד 15 בנובמבר בשנה העוקבת.

❗​מצטרפים חדשים לשירות החל מ 16.9 של השנה הנוכחית, מקבלים שירות מגמר תהליכי פתיחת המשתמש בחברת הוטנט ועד 15 בנובמבר בשנה העוקבת, ללא תוספת מחיר לעלות השנתית.

❗ שימו לב: האוניברסיטה משמשת לכם כספק אינטרנט בלבד. את התשתית מספקות חברת הכבלים הוט בטלפון 6900*  וחברת בזק בטלפון 166. יש לברר תחילה עם ספק התשתית את ישימות השירות המבוקש ואת העלות של התשתית המבוקשת. התשלום הקבוע לתקשורת פס רחב לבזק או לחברת הוט, היא באחריות ועל חשבון המשתמשים.


יתרונות​ השימוש ב"מחלף" לאוניברסיטה

☑ חיבור אורגני לרשת האוניברסיטה.

☑ מיפוי קל לכוננים מחלקתיים.

☑ יכולת הרצת תוכנות מוסדיות באמצעות שירות apps.bgu.ac.il . לפרטים על שירות apps.

☑ גישה לשרתים מחלקתיים.

☑ פתיחות מקסימלית כלפי רשת האינטרנט.

☑ תמיכת משתמשים בבעיות חיבור לרשת 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע על ידי חברת הוטנט.


הצ​טרפות לשירות

סגל - להסבר על עלויות ורכישה » 

סטודנטים - לרכישה בכרטיס אשראי »

בנוסף, ניתן גם לרכוש את השירות באמצעות תשלום בבנק הדואר. ​את השובר והטופס ניתן לקבל במזכירות אגף מחשוב ומערכות מידע, בניין 34 חדר 212.
ניתן לבקש לשלוח את השובר והטופס בדואר פנימי באמצעות טלפון 6461151   
את הטפסים והשובר יש להעביר לאחר התשלום למזכירות אגף מחשוב ומערכות מידע, בניין 34 חדר 212 או בדואר פנימי.​

❗ אין המצטרף רשאי להעביר לאחר את זכותו לקבלת השירות

❗ חשוב לזכור: כל שימוש במשאבי התקשוב והמחשוב של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הינו בהתאם ובכפוף לכללים וההנחיות המופיעות ב"נוהל שימוש בש​ירותי תקשוב"  ועל כל המשתמשים לפעול בהתאם לרשום בהצהרה זו.

​ ​