​מטרת התוכנה 

כהגנה מוירוסים ורוגלות ​אמנת השימוש בשירותי המחשוב ​של האוניברסיטה מחייבת כל סטודנט או איש סגל המחבר מחשב לרשת האוניברסיטה (לרבות רשת המעונות) להתקין עליו תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת. 

לשם כך מערך המחשוב רכש רישיון מוסדי לשימוש בתוכנת האנטי-וירוס ומסנן ה- phishing של מק'פי, ומעמיד אותה לשימוש הסטודנטים ואנשי הסגל ללא תשלום, לרבות במחשב ביתי שברשותם המשמש אותם לשימושים אקדמאיים.


הסבר לגבי ההתקנה אנא קראו בקובץ המצורף בקישור זה ​