מערך המחשוב מספק שירותי אחסון מרכזיים על גבי מערכת האחסון FastSpace.

השרות כולל אחסון בלבד. השירות לא כולל גיבוי.
1 טרה במערכת הייצור עולה 2,000 ₪ לשלוש שנים אקדמיות

אופני התשלום

נא לבצע העברה פנימית בהתאם לנפח המבוקש לס.ת 5002093300
נא לציין בהעברה שזה על פי סעיף 32.1.152.1.2 בתעריפון האוניברסיטה
נא לשלוח העתק של ההעברה התקציבית אל הגורמים המאשרים ובנוסף
נא לשלוח במייל העתק של ההעברה התקציבית לצופית אילוז, מרכזת אגף מחשוב ומערכות מידע iluzt@bgu.ac.il
נא לציין במייל את שם וכתובת המייל של איש הקשר עבורו נרכש השירות.