מבנה ארגוני - אגף מחשוב ומערכות מידע

קמפוס חדש, בניין 34 חדר 212 טלפון: 08-6461151. סמנכ"ל מחשוב ומערכות מידע היא יפעת גודינר

סמנכ"ל מחשוב ומערכות מידע כפוף למנכ"ל. 

אגף מחשוב ומערכות מידע הוא הגורם האחראי על תכנון ופיתוח מערכות המחשוב והתקשורת המרכזיות באוניברסיטה,
על הטמעת טכנולוגיות חדשות לקידום התשתיות של מערכות אלה, על מתן שירותי מחשוב לאקדמיה,מנהלה וסטודנטים,

ועל בניה ואכיפה של מדיניות אבטחת המידע.

האגף אחראי על התכנון והיישום של מערכות המידע באוניברסיטה, מתוך ראייה כוללת ואינטגרטיבית
לשם מתן מענה ניהולי הולם לצרכי הארגון, ולהטמעת האסטרטגיה הארגונית והובלת חדשנות טכנולוגית באוניברסיטה.

האגף מורכב משתי מחלקות: מחלקת מערך המחשוב ומחלקת מערכות מידע.