מבנה ארגוני - אגף מחשוב ומערכות מידע

קמפוס חדש, בניין 34 חדר 212 טלפון: 08-6461151. סמנכ"ל מחשוב ומערכות מידע הוא מוטי מרגלית​

אגף מחשוב ומערכות מידע הוא הגורם האחראי על תכנון ופיתוח מערכות המחשוב והתקשורת המרכזיות באוניברסיטה,
ועל הטמעת טכנולוגיות חדשות לקידום התשתיות של מערכות אלה.

האגף אחראי על התכנון והיישום של מערכות המידע הניהוליות באוניברסיטה, מתוך ראייה כוללת ואינטגרטיבית
לשם מתן מענה ניהולי הולם לצרכי הארגון.

סמנכ"ל מחשוב ומערכות מידע כפוף למנכ"ל.
מדיניותו מונחית על-ידי הוועדה למדיניות המחשוב, המתמנית על-ידי הרקטור והוועדה למחשוב מנהלי העליונה בראשות המנכ"ל.


האגף מורכב ממחלקת מערך המחשוב ומחלקת מערכות מידע.
מחלקת מערכות מידע אחראית על תכנון, עיצוב ופיתוח מערכות המנהל באוניברסיטה.