16 יול' 2020


​בתאריך 14/7 התקיימה הרצאתו של מר נתנאל זליקוביץ - עוסק בחינוך ויזמות חינוכית-חברתית, הקים את ''מפגשים מחוץ לקופסא'' במטרה לקדם היכרות סובלנות ושיתוף פעולה עם המגזר החרדי.

נושא ההרצאה: "חרדים, קורונה והיום שאחרי". את ההרצאה פתחה גב' מלכה שחם, דוקטורנטית במחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מפתחת גישת "הנגשה רגישה" ויוזמת ניסוח קוד אתי לנגישות הציבור למידע בישראל.​

בהרצאתו נתנאל ביקש לספק חלון לתוך העולם של החברה החרדית ולתפיסות הרווחות בחברה הזו. בהרצאה הוא נגע בהשפעת מגפת הקורונה על החברה החרדית. בהמשך הוא אף סיפק כלים פרקטים של כשירות לחברי וחברות סגל. הוא הציג מחקר שמתאר את התהליכים שעוברים על החברה החרדית, טרום הקורונה: שינויים תרבותיים (חדירת אינטרנט וכו'), שינוים התנהגותיים (החלשות הנהגה רוחנית וצמיחה של הנהנגה מקומית) ושינויים כלכליים.​

​​הרצאתו של נתנאל היא השנייה בסדרת ההרצאות "תקווה ישראלית - בלי מסכות" שהיא חלק מפעילות רחבה שתוכנית 'תקווה ישראלית' מקיימת באוניברסיטה בתחומי הגיוון הייצוג וההכלה של כל באי הקמפוס.