02 מרץ 2021

​​אוניברסיטת בן-גוריון בנגב נענתה לקריאת נשיא המדינה מר רובי ריבלין ויו"ר הות"ת פרופ' יפה זילברשץ, להצטרף ל'תקווה ישראלית באקדמיה'. כמוסד שחורט על דגלו את האחריות החברתית, המחויבות לקהילת הנגב והנגישות לקהילה זו על שלל גווניה, זה היה אך טבעי שתהיה שותף מרכזי בתכנית. בתוך מכלול הפעילות המקדמת את מטרות התכנית 'תקווה ישראלית', תעניק האוניברסיטה גם השנה את פרס 'תקווה ישראלית'.


גובה הפרס: 5,000 ש"ח

רשאים/ות להגיש מועמדות: 

יחיד/ה, קבוצה או ארגון בישראל, בעלי פעילות אקדמית, מחקרית או ציבורית בנושא או בתחום התורמים לקידום מימוש חזונו של הנשיא ראובן (רובי) ריבלין בעניין התקווה הישראלית: ייצוג ראוי של ארבעת השבטים בחברה הישראלית וקירוב לבבות ויצירת שותפויות ביניהם.


מועד אחרון להגשת הצעות: 11/5/2021