11 אוג' 2020

​​

ד"ר הימת זועבי, בוגרת תואר שלישי במחלקה לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, זכתה במלגת ות"ת היוקרתית לפוסט דוקטורנטים מצטיינים, בני ובנות החברה הערבית.


ד"ר הימת זועבי | צילום: Isabel Schamper
ד"ר הימת זועבי | צילום: Isabel Schamper​


המלגות מחולקות אחת לשנה ותכליתן לסייע לדוקטורנטים ערבים מצטיינים מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בחו"ל, במטרה לקלוט אותם עם סיום ההשתלמות כחברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות או במכללות האקדמיות בישראל.כמו כן מיועדת המלגה להגדיל את מספר חברי הסגל האקדמי מבני ובנות החברה הערבית במדינת ישראל. המלגה, בגובה 20,000 דולר, מיועדת לסייע במימון הוצאות המחיה והמעבר של המלגאית ובני משפחתה לחו"ל.

​ד"ר זועבי כתבה את עבודת הדוקטורט שלה בהנחייתו של פרופ' לב גרינברג מהמחלקה לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בעבודתה נחקר הקשר הדיאלקטי בין כוחות חברתיים-מרחביים ובין כוחות פוליטיים האחראים לייצור עיר וחברה עירונית בתהליך בניית מדינה, בהקשר קולוניאלי התיישבותי. עבודת הפוסט-דוקטורט של ד"ר זועבי עוסקת בעיר חיפה, וכותרתה: מרחבי התרבות ו"הזכות לעיר": הפלסטינים בישראל כמקרה מבחן.פרויקט זה מרחיב את היקף עבודתה הקודמת של ד"ר זועבי ובוחן "ערי תרבות" כתופעה עולמית, בהקשר קולוניאלי התיישבותי. במסגרתו היא תבחן תמורות ביחסי הכוחות החברתיים-מרחביים ב"ערים המעורבות" בישראל וכיצד אלה מעצבים חלל, אנשים ואינטראקציות חברתיות.​

ד"ר זועבי התקבלה לפוסט דוקטורט בשנת הלימודים 2018-2019 ותמשיך אותו עד 2021. היא עמיתה בתוכנית:​ EUME - Europe in The Middle East - The Middle East in Europe at the Forum Transreginale Studien, Berlin.