22 יונ' 2021

בתאריך 22/6 התקיימה הרצאתה של ד"ר סארה אבו כף, מרצה בכירה וחוקרת בתחום הפסיכולוגיה הבין–תרבותית, וראש התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים באוניברסיטת בן–גוריון בנגב, בנושא: "השתלבות של סטודנטיות וסטודנטים ערבים בדואים באקדמיה- קשיים ואתגרים". 


ד"ר אבו-כף חקרה בעבר פגיעוּת לדיכאון ולמצוקה גופנית בקרב סטודנטים מקבוצות תרבותיות שונות, ובמיוחד בקרב סטודנטים בדואים. בעקבות ממצאי מחקרה הוקמה באוניברסיטה בן גוריון תכנית התערבות לליווי הסטודנטים הבדואים. את הפוסט דוקטורט היא עשתה במכון לאנתרופולוגה רפואית באוניברסיטת הרווארד ( בסיוע מלגת פולברייט-קרן חינוך ישראל ארצות הבית).

מבין התחומים שהיא חוקרת: ביטויים שונים של מצוקה נפשית בהקשר של תרבויות מערביות ולא מערביות. לחצי תירבות והשלכותיהם הפסיכולוגיות על האדם, פגיעות אישיותית לדיכאון והשלכותיה על ההקשר החברתי והאישי בקרב תרבויות שונות, התמודדות והסתגלות בקרב סטודנטים בקרב סטודנטים ערבים-בדואים, משאבי התמודדות בקרב החברה הבדואית בפרט והערבית בכלל. ד"ר אבו-כף זכתה ב2016 בפרס המועצה להשכלה גבוהה בקטגוריית חבר סגל צעיר, נמנתה עם 40 הצעירים המבטיחים של מגזין TheMarker ב–2013. כיהנה בעבר כחברה בוועדת סל הבריאות, ב 2015 נבחרה לפורום "היכל התהילה" של נשים במדע, ע"י שגרירות ארצות הברית בעמאן (ירדן). 

בהרצאתה סארה הציגה את הנושאים הבאים:

» המאפיינים הכללים של החברה הבדואית

» הקשיים והאתגרים בתהליך ההשתלבות של סטודנטים ערבים-בדואים

» המענים באקדמיה להגברת הנגישות וההשתלבות

» הקשיים והאתגרים שעדיין לא קיבלו מענה

»​ תפקידם של חברות וחברי סגל בקידום השתלבותם של סטודנטים ערבים-בדואים


צפו בהרצאה: