NeuronCover.jpg

תוכנית המגמה במדעי המוח לתלמידי פיסיקה מאפשרת ללמוד תואר בפיסיקה ולשלב ידע במדעי המוח. במסגרת המגמה תלמידי התוכנית יוכלו ללמוד מקבץ קורסים במדעי המוח שיאפשרו להם הצצה לתחום מתפתח זה שדורש ראיה רחבה וכישורים מכל שטחי מדעי הטבע, ובפיסיקה במיוחד בצורה של שיטות כמותיות וטכנולוגיות חדשות. חשוב לציין שתחום מדעי המוח נמצא בחזית המדע במאה ה 21 ומצופה שסטודנטים שבאים עם מטען ידע בפיסיקה יוכלו לתרום לתחום מדעי פורץ דרך זה. התוכנית בנויה בצורה המותאמת לתוכנית הלימודים בפיסיקה ומאפשרת הבנת תהליכים מרמת תא העצב הבודד עד לרמת המוח השלם.  ​

למידע נוסף - אתר ​המחלקה לפיסיקה​

רשימת הקורסים בתוכנית​