תוכנית המגמה במדעי המוח לתלמידי מדעי החיים מאפשרת ללמוד תואר מלא בביולוגיה ולשלב ידע במדעי המוח. הרציונל של התוכנית הוא שמדעי המוח במאה ה 21 יכולים ליהנות בצורה עמוקה משיטות של פיזיולוגיה וביולוגיה מולקולרית מתקדמות. למותר לציין שתחום מדעי המוח נמצא בחזית המדע במאה ה 21 ואנו מצפים שסטודנטים שבאים עם מטען ידע בביולוגיה יוכלו לתרום לתחום מדעי פורץ דרך זה. 

התוכנית בנויה בצורה המותאמת לתוכנית הלימודים במדעי החיים ומאפשרת הבנת תהליכים מרמת תא העצב הבודד עד לרמת המוח השלם.  ​

ראש התכנית, פרופ' רונן שגב | 08-6461353

רכזת סטודנטית, איריס ראובן​ | 08-6461344

אתר המחלקה למדעי החיים​

שנתון מדעי החיים לשנת תשפ"א