18 מאי 2022
17:30

בניין רדזינר-קיימות, אולם SL103
אוניברסיטת רייכמן

​​​​ערב עיון לרגל צאת הספר כבוד, חירות ועמל ישרים: סיפור חיבורה של הכרזת העצמאות מאת יורם שחר, שיצא בהוצאת מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ומכון ברג להיסטוריה ומשפט, אוניברסיטת תל אביב.

​​17:30–18:00 התכנסות

18:00 ברכות
פרופ' ליאור זמר, דקאן בית-ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן
פרופ' יניב רוזנאי, בית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן

דברי פתיחה
פרופ' אוריאל רייכמן, הנשיא המייסד ויו"ר דירקטוריון אוניברסיטת רייכמן

18:30–20:00 דיון
יו"ר: ד"ר ענת רוזנברג, בית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן
דוברים:
כבוד השופטת פרופ' דפנה ברק-ארז, בית המשפט העליון
פרופ' אהרן ברק, בית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן; נשיא בית המשפט העליון בדימוס
פרופ' (אמריטוס) בני מוריס, לשעבר מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
תגובה:
פרופ' (אמריטוס) יורם שחר, בית-ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן

יש להרשם לארוע. לחצו כאן.