$$Events$$
06 דצמ' 2022
12:30

חדר הסמינרים (205)
מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות
מדרשת בן־גוריון

בימת שדה בוקר, סמינר חוקרים שבועי. ההרצאה השבוע:

ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי: יהודי מרוקו: עוזבים, נשארים וחוזרים

עדכונים וקישורים יישלחו לרשימת התפוצה מדי שבוע בסמוך למועד ההרצאה.
להצטרפות לרשימת התפוצה ולקבלת חומרים מקדימים נא לפנות למזכירות המכון: bgi@bgu.ac.il | 08-6596936