30 נוב' 2021
12:30
-14:00

חדר סמינרים של מכון בן-גוריון


בימת שדה בוקר תשפ"ב
סמינר חוקרים

בימת שדה בוקר תשפ"ב

Prof. Raphael Cohen-Almagor
Just, Reasonable Multiculturalism ​​

*הכניסה בהצגת תו ירוק

המפגשים יתקיימו בנוכחות או באופן מקוון בהתאם להנחיות.
עדכונים וקישורים יישלחו לרשימת התפוצה מדי שבוע בסמוך למועד ההרצאה.​

להצטרפות לרשימת התפוצה ולקבלת חומרים מקדימים נא לפנות למזכירות המכון
בטלפון: 08-6596936 או בדוא"​ל bgi@bgu.ac.il​


תוכנית ההרצאו​​ת - סמסטר א' תשפ"ב

רכז אקדמי: פרופ' אריה ספוזניק​