​​בית הספר הוא אחד מסוכני החברות המרכזיים של הבניית זהות בדרכים שונות, כאשר אחת מהן היא  שעתוק של הנורמות ושל הידע הנלמד. הבחירה והארגון של הידע נעשים על ידי אלה הקובעים ומגדירים מה הוא ידע תקף וחשוב, ומה הוא ידע משני, אלו נורמות יש להעביר ואלו יש להסתיר או למנוע מהתלמידים להיות מודעים לקיומם.

העבודה המחקרית במסגרת המעבדה מתמקדת באתוסים הציוניים, שעיצבו וממשיכים לעצב את עולם השיח של רוב הישראלים לגווניהם השונים. פתחתנו את פעילותנו בהכרת מערכת החינוך הישראלית מבחינה פורמלית, משפטית ומדיניות ציבורית וכן הגדרת המושגים אתוס ומיתוס; בנוסף, בחנו מהם האתוסים הציוניים המכוננים שאותם נבחן בזרמי החינוך לאורך שנות המדינה – משנת 1954 עם פרסום תכנית לימודים ממלכתית ראשונה בישראל ועד ימינו. אתוסים אלו ייחקרו בהתאם לתחומי המחקר של חברות המעבדה: היסטוריה של החינוך, משפט, מגדר, מוגבלות, מעורבות חברתית ועוד. 

חברי המעבדה

הצג הכל
הסתר הכל

פעילות

הצג הכל
הסתר הכל