מעבדת 'דוד בן-גוריון – מנהיגות ומחשבה פוליטית' מורכבת ממומחים בתחומים שונים בחקר ישראל. דיוניה יוצאים מן ההנחה כי דוד בן-גוריון הודרך במחשבה פוליטית רבת עניין, הנחה שלא הייתה ברורה מאליה במחקר עד כה, וחותרים להבין מחשבה זו על כל מורכבותה ולפענח את השלכותיה על פעולתו הפוליטית. המעבדה שואפת לקדם מחקר בסוגיות אלו, ולמקדו סביב המושג 'בינוי אומה' והמחשבה הרפלקטיבית של בן-גוריון ואחרים על בינוי האומה בישראל.

פירות המחקר של המעבדה יעובדו לתוצרים המיועדים לקהל המשכיל הרחב.​

חברי הקבוצה

הצג הכל
הסתר הכל