רציונל וחזון​


מרכז עזריאלי ללימודי ישראל (מעל"י) מאגד בתוכו חברי סגל אקדמי ממכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות (המכון) ומשמש מסגרת לחדשנות מחקרית ואינטראקטיבית בין חברי סגל בכירים וחוקרים צעירים מדרגת דוקטורנטים ומעלה. מעל"י משמש גם אכסניה למומחים מוכרים בתחומם שאינם מכהנים כחברי סגל במוסדות להשכלה גבוהה (חוקרים נלווים) וכן משמש כמסגרת למדענים אורחים מתחום לימודי ישראל מרחבי העולם וממוסדות אקדמיים מקבילים בישראל. החברוּת במעל"י מבוססת על פעילות באחת ממעבדות המחקר שלה והשתלבות פעילה בתהליכי יצירת הידע, הפצתו והנגשתו לציבורים רחבים בתוך העולם האקדמי וגם מחוצה לו. שדה המחקר של מעל"י הינו 'לימודי ישראל', שדה החותר להיכרות מעמיקה ורב ממדית עם המציאות הישראלית כמרחב רעיוני, פוליטי, חברתי ותרבותי – בעבר ובהווה.

החידוש העיקרי בעבודת מעל"י טמון בשיתוף פעולה מחקרי בין החברים בקבוצות המחקר התמטיות ובחציית הגבולות הדיסציפלינריים המקובלים. החידוש הנוסף בא לידי ביטוי בשיתוף הפעולה המתקיים בין חוקרים וחוקרות בדרגות אקדמיות שונות – החל מתלמידי מחקר לתואר שלישי (דוקטורנטים) המשך בעמיתי בתר-דוקטורט וחוקרים נלווים וכלה בחוקרים מנוסים וותיקים. זוהי שיטת עבודה המאפיינת בדרך כלל את מדעי הטבע והמדעים המדויקים ובמידה פחותה גם מגזרים מסוימים של מדעי החברה, אך אינה שגורה עדיין במדעי הרוח, Humanities , מכאן משתמע כי קבוצות המחקר במעל"י פועלות כמעבדות מחקר. כל צוות בוחן סוגיה רוחבית המעסיקה את ישראל מראשיתה ועד ימינו, וחותר להשלמת הידיעות הנדרשות להבנת התופעה, פרסום ממצאים ומסקנות והפצתם במעגלים מגוונים שחורגים מגבולות העניין האקדמיים גרידא. המעבדות המחולקות על בסיס נושאי, מכסות את התחומים הבאים: העולם היהודי: מבטים מישראל; זהויות בתמורה;  דוד בן-גוריון –מנהיגות ומחשבה פוליטית; אתוסים ציוניים בחינוך.

על בסיס ממצאי המחקר האקדמי של כל מעבדה, אשר שואפות בראש ובראשונה למצוינות אקדמית, יוקמו שולחנות עגולים הכוללים קובעי-מדיניות ואישי ציבור, לליבון סוגיות עכשוויות הנגזרות מהם. הכוונה היא לרתום לשיח קובעי מדיניות מתחום החינוך, התרבות, העלייה והקליטה, הרווחה וכן ארגוני מגזר שלישי שעוסקים בשאלות ליבה המעסיקות את ישראל כיום. ממצאי המחקר האקדמי המתקיים במעבדות מעל"י יוצעו כתשתית ידע לליבון ערוצי פעולה אפשריים כמענה לאתגרים המעסיקים והמלווים את המציאות הישראלית כיום.

תפוקות המעבדות כוללות על כן,  לצד פרסומים עיוניים בכתבי עת מדעיים והוצאות לאור אוניברסיטאיות, גם קורסים למתעניינים מתחומים אחרים, כנסים לציבור הרחב, פורומים לדיון וליבון וסמינרים מרוכזים לסטודנטים בין-לאומיים. השאיפה היא כי שילוב נקודות המבט של מכלול החוקרים במעבדה יקדם שיח מרחיב וכוללני על ישראל, שיח שיביא לידי ביטוי את הממדים המורכבים של המציאות הישראלית ואת ריבוי גווניה של החברה הישראלית ושל השקפות העולם הדרות בה בכפיפה אחת. לב הפעילות של מעל"י מתקיים בקרית אוניברסיטת בן-גוריון בשדה-בוקר, ובכך מושך המרכז פעילות וחיוּת אל הנגב.


 בעלי תפקידים

מנהלת המרכז- ד"ר פולה קבלו  
pkabalo@gmail.com


הממונה על המרכז- גב' עינב מלמד דוניץ
einavmel@bgu.ac.ilדרושות חוקרות צעירות מתחומי מחקר שונים להקמת קבוצת מחקר תחת הכותרת: נאמנויות בחברה בישראל ובעולם היהודי​


מרכז עזריאלי ללימודי ישראל (מעל"י) במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, בקמפוס שדה-בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מקים קבוצת מחקר תחת הכותרת נאמנויות בחברה בישראל ובעולם היהודי. מטרת הקבוצה היא להבין את המשמעויות המשתנות של מושג הנאמנות בהתאם לתקופה ולקונטקסט התרבותי והפוליטי. אמנם השיח הפוליטי הנוכחי בישראל מתמקד בשאלת הנאמנות ברמה

הלאומית, אך שאלת הנאמנויות נרחבת יותר וכוללת גם קבוצות חברתיות נוספות –לדוגמה, זרמים דתיים, קבוצות אתניות והתארגנויות פוליטיות. ולכן, ברצוננו לבחון את שאלת הנאמנות ממגוון של דיסציפלינות וביחס לקבוצות חברתיות מגוונות ושונות.

בתור התחלה, ברצוננו לאתר חוקרות** צעירות מתחומי מחקר שונים (סוציולוגיה/ היסטוריה/ מדע-המדינה/ משפטים) בכדי ליצור קבוצה מחקרית סביב הנושא.

מטרת המפגשים הראשונים היא גיבוש כיוון מחקר משותף ותכנון העבודה המחקרית בעתיד. אמנם ניתן לבצע המפגש אלו באופן וירטואלי, אך מכיוון שאחד הדגשים הוא היכרות חברתית בין החוקרים, הוחלט לדחות את המפגש לתחילת שנת הלימודים הבאה (תשפ"א).​


מתעניינות יכולות לפנות לעינב מלמד דוניץ, הממונה על מעל"י, בדוא"ל einavmel@bgu.ac.il​ . בפניה זו, אנא צרפו קורות חיים וכן פסקה קצרה המתארת את תחום התוכן והתרומה שלו לנושא הנאמנויות. 

**הפנייה כתובה בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד."​

 ראשי מעבדות

ראש מעבדת 'העולם היהודי: מבטים מישראל'
ד"ר אביעד מורנו aviadm@bgu.ac.il

ראש מעבדת ' בן-גוריון - מנהיגות ומחשבה פוליטית'
פרופ' אבי בראלי 
abareli@bgu.ac.il


ראש מעבדת 'אתוסים ציוניים בחינוך'​
ד"ר טלי תדמור-שמעוני talits@bgu.ac.il 

ראש מעבדת ' זהויות בתמורה'​
ד"ר קובי פלד ​
kobip@bgu.ac.il


ראש מעבדת 'תרבות עברית'
פרופ' אריה ספוזניק 
saposnik@bgu.ac.il