​​

קבוצת המחקר 'זהויות בתמורה' היא קבוצת חוקרים שרובם מתמחים בחקר החברה הבדואית בנגב, או בחקר החברה הערבית הפלסטינית בישראל, ומק​צתם מתמחים בשדות מחקר משלימים. הקבוצה, שרוב חבריה מתגוררים (או התגוררו) בנגב, מבקשת לייצר בפרויקט המחקר הראשי שלה ידע מקומי על החברה הבדואית בנגב.

יום עיון של מל"י בהובלת קבוצת המחקר 'זהויות בתמורה' | 8.1.2019 » ​


חברי הקבוצה

הצג הכל
הסתר הכל

​​​​