רציונל וחזון​
 

המרכז ללימודי ישראל (מל"י) מאגד בתוכו חברי סגל אקדמי ממכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות (המכון) ומשמש מסגרת לחדשנות מחקרית ואינטראקטיבית בין חברי סגל בכירים וחוקרים צעירים מדרגת דוקטורנטים ומעלה. מל"י משמש גם אכסניה למומחים מוכרים בתחומם שאינם מכהנים כחברי סגל במוסדות להשכלה גבוהה (חוקרים נלווים) וכן משמש כמסגרת למדענים אורחים מתחום לימודי ישראל מרחבי העולם וממוסדות אקדמיים מקבילים בישראל. החברוּת במל"י מבוססת על פעילות באחת ממעבדות המחקר שלה והשתלבות פעילה בתהליכי יצירת הידע, הפצתו והנגשתו לציבורים רחבים בתוך העולם האקדמי ומחוצה לו. שדה המחקר של מל"י הינו 'לימודי ישראל', שדה החותר להיכרות מעמיקה ורב ממדית עם המציאות הישראלית כמרחב רעיוני, פוליטי, חברתי ותרבותי – בעבר ובהווה.

החידוש העיקרי בעבודת מל"י טמון בשיתוף פעולה מחקרי בין החברים בקבוצות המחקר התמטיות ובחציית הגבולות הדיסציפלינריים המקובלים. החידוש הנוסף בא לידי ביטוי בשיתוף הפעולה המתקיים בין חוקרים וחוקרות  בדרגות אקדמיות שונות – החל מתלמידי מחקר לתואר שלישי (דוקטורנטים) המשך בעמיתי בתר-דוקטורט וחוקרים נלווים וכלה בחוקרים מנוסים וותיקים. זוהי שיטת עבודה המאפיינת בדרך כלל את מדעי הטבע והמדעים המדויקים ובמידה פחותה גם  מגזרים מסוימים של מדעי החברה, אך אינה שגורה עדיין במדעי הרוח Humanities . מכאן משתמע כי קבוצות המחקר במל"י פועלות כמעבדות מחקר. כל צוות בוחן סוגיה רוחבית המעסיקה את ישראל מראשיתה ועד ימינו, וחותר להשלמת הידיעות הנדרשות להבנת התופעה, פרסום ממצאים ומסקנות והפצתם במעגלים מגוונים שחורגים מגבולות העניין האקדמיים גרידא. חמש המעבדות המחולקות על בסיס נושאי, מכסות את התחומים הבאים: העולם היהודי: מבטים מישראל; תרבות עברית;  זהויות בתמורה;  דוד בן-גוריון –מנהיגות ומחשבה פוליטית; אתוסים ציוניים בחינוך.

על בסיס ממצאי המחקר האקדמי של כל מעבדה, אשר שואפות בראש ובראשונה למצוינות אקדמית, יוקמו שולחנות עגולים הכוללים קובעי-מדיניות ואישי ציבור, לליבון סוגיות עכשוויות הנגזרות מהם. הכוונה היא לרתום לשיח קובעי מדיניות מתחום החינוך, התרבות, העלייה והקליטה, הרווחה וכן ארגוני מגזר שלישי שעוסקים בשאלות ליבה המעסיקות את ישראל כיום. ממצאי המחקר האקדמי המתקיים במעבדות מל"י יוצעו כתשתית ידע לליבון ערוצי פעולה אפשריים כמענה לאתגרים המעסיקים והמלווים את המציאות הישראלית כיום.

תפוקות המעבדות יכללו על כן,  לצד פרסומים עיוניים בכתבי עת מדעיים והוצאות לאור אוניברסיטאיות, גם קורסים למתעניינים מתחומים אחרים, כנסים לציבור הרחב, פורומים לדיון וליבון וסמינרים מרוכזים לסטודנטים בין-לאומיים. השאיפה היא כי שילוב נקודות המבט של מכלול החוקרים במעבדה יקדם שיח מרחיב וכוללני על ישראל, שיח שיביא לידי ביטוי את הממדים המורכבים של המציאות הישראלית ואת ריבוי גווניה של החברה הישראלית ושל השקפות העולם הדרות בה בכפיפה אחת. לב הפעילות של מל"י מתקיים בקמפוס שדה-בוקר, ובכך מושך פעילות וחיוּת אל הנגב.

 בעלי תפקידים

מנהלת המרכז- ד"ר פולה קבלו  
pkabalo@gmail.com


הממונה על המרכז- גב' עינב מלמד דוניץ
einavmel@bgu.ac.il


 ראשי מעבדות

ראש מעבדת 'העולם היהודי: מבטים מישראל'
פרופ' עופר שיף  
schiff@bgu.ac.il


ראש מעבדת ' בן-גוריון - מנהיגות ומחשבה פוליטית'- פרופ' אבי בראלי
abareli@bgu.ac.il


ראש מעבדת 'אתוסים ציוניים בחינוך'​
ד"ר טלי תדמור-שמעוני   talits@bgu.ac.il 

ראש מעבדת ' זהויות בתמורה'​- ד"ר קובי פלד ​
kobip@bgu.ac.il


ראש מעבדת 'תרבות עברית'- פרופ' אריה ספוזניק    
saposnik@bgu.ac.il