לימודים לתארים מתקדמים במדעי המוח והקוגניציה

(סימן מחלקה- 19)
 

מבנה הלימודים לתואר שני

מטרת הלימודים:

התוכנית מיועדת להעניק לסטודנטים כלים לשילוב שיטות וממצאים מהתחומים השונים המרכיבים את מדעי המוח והקוגניציה (פסיכולוגיה, מדעי המוח, חישוביות עצבית ובינה מלאכותית, פילוסופיה ובלשנות) ולהכשירם במחקר בתחומים אלו מתוך נקודת מבט רב-תחומית.

כיצד מתקבלים לתואר שני:

מועמדים המבקשים להתקבל לתואר שני או לשנת השלמות במחלקה, נרשמים במדור רישום ומצרפים את המסמכים הבאים:

- גיליונות ציונים

- שני מכתבי המלצה אקדמיים

- קורות חיים

- מכתב כוונות – מכתב רקע קצר המסביר את העניין של המועמד בתחום של מדעי הקוגניציה והמוח

​- על המועמדים לתואר שני למצוא מנחה לתיזה כבר בהרשמה.

המנחה יכול להיות מבין חברי הסגל החברים במרכז זלוטובסקי לחקר המוח

http://in.bgu.ac.il/bss/Pages/staffMembers.aspx

מי שמתקשה למצוא מנחה יכול לפנות לפרופ' רונן שגב, ראש בית הספר לחקר המוח במייל  ronensgv@bgu.ac.il


ועדת הקבלה של המחלקה דנה בכל המועמדים ומועמד/ת שיימצאו מתאימים יוזמנו לראיון קבלה לאחריו ייקבע האם יתקבלו ללימודים. מתקבלים בעלי רקע רלוונטי יצטרכו להשלים עד שלושה קורסים במהלך שנת לימודיהם הראשונה. קורסי ההשלמה ייקבעו עפ"י הקורסים  שהמתקבל למד והציון בהם. מועמדים ללא רקע מספיק במדעי המוח והקוגניציה יצטרכו לעבור שנת השלמות לפני קבלתם לתואר שני. המשך הלימודים בתכנית מותנה בקבלת ציון סופי של לפחות 85 בקורסי ההשלמה.

 

משך הלימודים:  

שנתיים, כאשר מתקבלים ישירות ללימודי תואר שני. 

שלוש שנים, כאשר מתקבלים לשנת השלמות.

נתיב הלימוד: 

מחקרי. האוריינטציה של התוכנית היא מחקרית בלבד ומיועדת בעיקרה לתלמידים המעוניינים ומסוגלים להמשיך ללימודי תואר שלישי במסגרת המסלול הרגיל או המסלול המשולב.

 תכנית הלימודים:

היקף הלימודים לתואר שני הינו 40 נק"ז לפי המבנה הבא –

6 נק"ז חובה – קורס הבסיס העצבי למדעים הקוגניטיביים (שני קורסים של 3 נק"ז כ"א, הראשון בסמ' א', והשני בסמ' ב')

8 נק"ז ליבה-בחירה – שניים משלושת הקורסים הבאים (4 נק"ז כ"א) – סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית, חישוביות וקוגניציה, הפילוסופיה של המדעים הקוגניטיביים

16 נק"ז קורסי בחירה (רלוונטיים לתחום ולנושא המחקר)

2 נק"ז – סמינר מחלקתי (4 סמסטרים, 0.5 נק"ז כ"א)

8 נק"ז – עבודת התיזה

רשימת הקורסים לתואר שני

קורסי בחירה תואר שני

תנאי מעבר בין שנים:

התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים ותנאי המעבר משנה לשנה הינו ציון 85 לפחות .

סמינר מחלקתי:

לתלמידי תואר שני יש חובת נוכחות בסמינר המחלקתי ב-70% מהסמינרים בכל סמסטר.

עבודת מחקר:

אנו מעודדים הנחייה על-ידי שני מנחים מתחומי דעת שונים, אך ניתן לבצע את עבודת המחקר גם תחת מנחה יחיד. ההנחיה יכולה להינתן על-ידי כל אחד מחברי מרכז זלוטובסקי לחקר המוח. בנוסף קראו את - שלבי ההגשה השונים לעבודת התיזה.

לימודי השלמה:

תכנית הלימודים הינה בין-תחומית ודורשת רקע במגוון תחומים. ניתן להשלים את הרקע הדרוש בשנה של לימודי השלמה. על סטודנטים שיידרשו ללמוד שנת השלמות, לסיים את לימודי ההשלמה בציון ממוצע של 90 לפחות. מועמדים שחסרות להם 8 נק"ז בלבד להשלמה, יוכלו להתקבל לתואר שני וללמוד 8 נק"ז מקורסי התואר הראשון במקביל לקורסי התואר השני.

 

רשימת הקורסים הנדרשים לשנת השלמות .

קורסי בחירה לשנת השלמות - תשע"ט

על המועמד חלה החובה לקרוא את תקנון הלימודים לתואר שני הנמצא בשנתון הפקולטה.

לפרטים נוספים בענייני תואר שני, ניתן לפנות לגב' כרמלה נאור, רכזת המחלקה למדעי הקוגניציה והמוח - cnaor@bgu.ac.il

מבנה הלימודים לתואר שלישי

כיצד מתקבלים לתואר שלישי (דוקטורט):

 הגשת מועמדות:

מועמדים עם תואר שני שכלל תזה ונעשה בתחום עם זיקה ברורה למדעי המוח יכולים להגיש מועמדות. הגשת המועמדות תתבצע לאחר קבלת הסכמה להנחיה ממנחה המשויך למרכז זלוטובסקי למדעי המוח ולאחר שהוגדר נושא מחקר עם זיקה ברורה למדעי הקוגניציה והמוח. אנו מעודדים הנחייה על-ידי שני מנחים מתחומי דעת שונים, אך ניתן לבצע את עבודת המחקר גם תחת מנחה יחיד.

מועמדים המבקשים להתקבל לתואר שלישי במחלקה, נרשמים באתר של בי"ס קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/default.aspx

ומצרפים את המסמכים הבאים:

- גיליונות ציונים

- שני מכתבי המלצה אקדמיים + מכתב מהמנחה המיועד שמעיד על כוונתו להנחות את המועמד.

- קורות חיים

- תוכנית מחקר ראשונית- עמוד אחד שמתאר את נושא ותוכנית המחקר לדוקטורט, חתומה על ידי המנחה המיועד.

היקף הלימודים: על התלמידים לקחת קורסים בהיקף של 6 – 12 נק"ז.

משך הלימודים: 4 שנים.

סמינר מחלקתי

: לתלמידי תואר שלישי יש חובת נוכחות בסמינר המחלקתי ב-50% מהסמינרים בכל סמסטר.

לפרטים נוספים והנחיות בענייני תואר שלישי, ניתן לפנות לאתר בי"ס קרייטמן:
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school