​* ​מותנה באישור המועצה להשכלה גבוהה

​תקציר תכנית הלימודים

brain-2029391_1280.png

המחלקה למדעי הקוגניציה והמוח מציעה תכנית לימודים תלת-שנתית לתואר B.Sc בת 120 נקודות זכות (נק"ז) בשתי מתכונות - תכנית לימודים דו-מחלקתית ותכנית לימודים חד-מחלקתית:​​​​


מסלול דו-חוגי (64 נק"ז): מורכב מקורסי ליבה ומגמת התמחות מצומצמת (במדעי העצב, בפילוסופיה של הנפש, בבלשנות, בפסיכולוגיה או בחישוביות עצבית) במחלקה למדעי הקוגניציה והמוח, ומשולב עם לימודים לתואר B.A באחת מהמחלקות הבאות: פסיכולוגיה, פילוסופיה או בלשנות (54 נק"ז).

- 64 נק"ז כוללים 42.5 נק"ז קורסי ליבה ו-21.5 נק"ז קורסי התמחות.


מסלול חד-חוגי (90 נק"ז): כולל קורסי ליבה ומגמת התמחות מורחבת (במדעי העצב, בפילוסופיה של הנפש, בבלשנות, בפסיכולוגיה או בחישוביות עצבית) במחלקה למדעי הקוגניציה והמוח, ומשולב עם לימודי חטיבה ממחלקה אחרת (28 נק"ז) מהפקולטה למדעי הרוח והחברה או מהפקולטה למדעי הטבע.

-  90  נק"ז כוללים 60 נק"ז קורסי ליבה ו-30 נק"ז במסלול ההתמחות המורחב.

קורסי הליבה הם קורסי חובה לכל מסלולי ההתמחות. קורסי הליבה של התכנית החד-מחלקתית מורכבים מקורסי הליבה של התכנית הדו-מחלקתית וממספר קורסים נוספים.​


מגמות ההתמחות המוצעות בשני המסלולים הן: פסיכולוגיה, מדעי העצב, פילוסופיה, בלשנות וחישוביות. 

מגמת ההתמחות צריך להיות שונה מהמחלקה השנייה (במסלול הדו-מחלקתי) ומחטיבת ההשלמה (במסלול החד-מחלקתי). כל מגמת התמחות מורכבת מגרעין של קורסי חובה ומקורסי בחירה להשלמת הנק"ז הנדרש למסלול. לימודי מגמת ההתמחות מתחילים בסמסטר השני של שנת הלימודים הראשונה (וההרשמה למגמה מתבצעת בתום הסמסטר הראשון של השנה הראשונה).

קורסי חובה של התכנית, שהם גם קורסי חובה במחלקה השנייה או בחטיבת ההשלמה, הנק"ז שלהם יִצָבר במחלקה השנייה / בחטיבת ההשלמה. במקומם יש לקחת קורסי בחירה של מגמת ההתמחות להשלמת הנק"ז הנדרש לתכנית.

לתשומת לבכם, המשך הלימודים במחלקה למדעי הקוגניציה והמוח מותנה בממוצע ציונים שנתי של לפחות 80 בקורסים אשר הנק"ז שלהם נצבר במחלקה.

מידע נוסף

הצג הכל
הסתר הכל
​​

​​