​* ​מותנה באישור המועצה להשכלה גבוהה

​תקציר תכנית הלימודים

brain-2029391_1280.png

המחלקה למדעי הקוגניציה והמוח מציעה תכנית לימודים תלת-שנתית לתואר B.Sc בת 120 נקודות זכות (נק"ז) בשתי מתכונות - תכנית לימודים דו-מחלקתית ותכנית לימודים חד-מחלקתית:​​​​


מסלול דו-חוגי (64 נק"ז): מורכב מקורסי ליבה ומסלול התמחות מצומצם (במדעי העצב, בפילוסופיה של הנפש, בבלשנות, בפסיכולוגיה ובחישוביות עצבית) במחלקה למדעי הקוגניציה והמוח, ומשולב עם לימודים לתואר B.A באחת מהמחלקות הבאות: פסיכולוגיה, פילוסופיה או בלשנות (54 נק"ז).

- 64 נק"ז כוללים 42.5 נק"ז קורסי ליבה ו-21.5 נק"ז קורסי התמחות.


מסלול חד-חוגי (90 נק"ז): כולל קורסי ליבה ומסלול התמחות מורחב (במדעי העצב, בפילוסופיה של הנפש, בבלשנות, בפסיכולוגיה ובחישוביות עצבית) במחלקה למדעי הקוגניציה והמוח, ומשולב עם לימודי חטיבה ממחלקה אחרת (28 נק"ז) מהפקולטה למדעי הרוח והחברה או מהפקולטה למדעי הטבע.

-  90  נק"ז כוללים 60 נק"ז קורסי ליבה ו-30 נק"ז במסלול ההתמחות המורחב.

קורסי הליבה הם קורסי חובה לכל מסלולי ההתמחות. קורסי הליבה של התכנית החד-מחלקתית מורכבים מקורסי הליבה של התכנית הדו-מחלקתית וממספר קורסים נוספים.​


מסלולי ההתמחות המוצעים בשתי התכניות הם: פסיכולוגיה, מדעי העצב, פילוסופיה, בלשנות וחישוביות. 

מסלול ההתמחות צריך להיות שונה מהמחלקה השנייה (בתכנית הדו-מחלקתית) ומחטיבת ההשלמה (בתכנית החד-מחלקתית). כל מסלול התמחות מורכב מגרעין של קורסי חובה ומקורסי בחירה להשלמת הנק"ז הנדרש למסלול. לימודי מסלול ההתמחות מתחילים בשנת הלימודים השנייה (וההרשמה למסלול מתבצעת בתום השנה הראשונה).

קורסי חובה של התכנית, שהם גם קורסי חובה במחלקה השנייה או בחטיבת ההשלמה, הנק"ז שלהם יִצָבר במחלקה השנייה / בחטיבת ההשלמה. במקומם יש לקחת קורסי בחירה של מסלול ההתמחות להשלמת הנק"ז הנדרש לתכנית.

לתשומת לבכם, המשך הלימודים במחלקה למדעי הקוגניציה והמוח מותנה בממוצע ציונים שנתי של לפחות 80 בקורסים אשר הנק"ז שלהם נצבר במחלקה.

מידע נוסף

הצג הכל
הסתר הכל
​​

​​