​​​​​​​​​מסע מרתק להבנ​​​ת עקרונות התודעה של האדם​

רוצה להתעמק בצפונות המוח והתודעה האנושית? מדעי הקוגניציה והמוח מעניינים אותך? 

cognition.jpg

מדעים קוגניטיביים הם מסע מרתק להבנת עקרונות התודעה והפעילויות המנטאליות של האדם וחקירתן של תופעות הקשורות בכך: מודעות, עיבוד שפה ורכישתה, מנגנוני תפיסה, קבלת החלטות, למידה ותופעות פסיכיאטריות ועוד.

סטודנטים מוזמנים ללמוד מדעי הקוגניציה והמוח בתכנית מצטיינים חד-חוגית ודו-חוגית (B.Sc) מתוך התפיסה שחקר המוח מושתת על שיתופי פעולה בינתחומיים בין דיסציפלינות שונות: פסיכולוגיה, מדעי העצב, מדעי המחשב, חישוביות עצבית, פילוסופיה ובלשנות.

תוכנית התואר הראשון במדעי הקוגניציה והמוח (B.Sc) היא תכנית ייחודית המקנה השכלה ומיומנויות מחקר במדעי הקוגניציה והמוח בדגש על חמישה תחומי ליבה: פילוסופיה, חישוביות עצבית, פסיכולוגיה, מדעי העצב ובלשנות. בנוסף להשכלה הבינתחומית הרחבה, הלימודים כוללים התמחות עומק באחד מתחומי הליבה. ​

לימודי מדעי הקוגניציה והמוח מיועדים למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים. הוכחת מצוינות אישית ויכולות אקדמיות גבוהות.כל סטודנט במחלקה מקבל ליווי אישי על ידי צוות בית הספר הבין-פקולטי ל​מדעי המוח והסטודנטים הבוגרים. הלימודים בקורסים הייעודים של המחלקה נערכים בקבוצות קטנות. במהלך לימודים הסטודנטים יכולים להשתלב במחקר בכל אחד מתחומי הלימודים.​​

​*הענקת התואר מותנית באישור סופי של המועצה להשכלה גבוהה