טופס הרשאה לחיוב חשבון

חשוב:  נא לציין פרטי הסטודנט על גבי הטופס, במידה ובעל החשבון אינו הסטודנט עצמו!!