​גובה שכר הלימוד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשנת הלימודים תשע"ט הוא בהתאם להחלטות הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה  (ועדת וינוגרד).

תקנות שכר לימוד

הצג הכל
הסתר הכל