​גובה שכר הלימוד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשנת הלימודים תשפ"ב הוא בהתאם להחלטות הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה  (ועדת וינוגרד). 

תקנות שכר לימוד

הצג הכל
הסתר הכל