• ​​​​סמסטר א' (סתיו)
  מקדמה ראשונה לסטודנטים ותיקים  תחולק לשניים:
  חלק א'  - ביום 14.08 - יגבו 12.5% משכר הלימוד הבסיסי המלא +שירותים נלווים
  חלק ב'  - ביום 14.09 - יגבו 12.5% משכר הלימוד הבסיסי המלא.

 • (המועמדים החדשים בשלב זה שילמו מקדמת חדשים).


 • ביום 14.12– יגבו  15% משכר הלימוד השנתי הנלמד, יישור קו ל 80% מהיקף המערכת של הסמסטר, או מהיקף לימודים מלא ללומדים לימודים חלקיים + חיובי שכ"ד מיום הכניסה ועד סוף דצמבר (למתגוררים במעונות)
  ביום 14.01 – יגבו  יתרת שכר הלימוד של הסמסטר, תשלום זה מהווה גמר חשבון לסמסטר א' + חיובי שכ"ד עבור חודשים ינואר ועד סוף פברואר (למתגוררים במעונות).
   

 • סמסטר ב' (אביב)
  מקדמה ראשונה – תחולק לשניים:

  חלק א'  - ביום 14.03- יגבו 15% משכר הלימוד הבסיסי המלא עפ'י היקף הלימודים בסמסטר א' (30% מההיקף הנלמד בסמסטר הקודם) + חיובי שכ"ד עבור חודש מרץ (למתגוררים במעונות).
  חלק ב'  - ביום 14.04 - יגבו 15% משכר הלימוד הבסיסי המלא ללומדים לימודים חלקיים, או יישור קו ל 70% מהיקף המערכת לסמסטר  + חיובי שכ"ד עבור חודש אפריל (למתגוררים במעונות).
  ביום 14.05 – יגבו  15% משכר הלימוד השנתי הנלמד ללומדים בלימודים חלקיים, או יישור קו ל 90% מהיקף המערכת של הסמסטר + חיובי שכ"ד עבור חודשים מאי ויוני (למתגוררים במעונות).
  ביום 14.06 – יגבו  את יתרת שכר הלימוד של הסמסטר, תשלום זה מהווה גמר חשבון לסמסטר ב' + חיובי שכ"ד עבור חודש יולי ועד תום החוזה (למתגוררים במעונות).

 • יתכנו שינויים בתאריכי התשלום.

 •