• ​​​​סמסטר א' (סתיו)
  מקדמה ראשונה לסטודנטים ותיקים  תחולק לשניים:
  חלק א'  - ביום 14.08 - יגבו 12.5% משכר הלימוד הבסיסי המלא +שירותים נלווים
  חלק ב'  - ביום 14.09 - יגבו 12.5% משכר הלימוד הבסיסי המלא.

 • (המועמדים החדשים בשלב זה שילמו מקדמת חדשים).


 • ביום 14.12– יגבו  15% משכר הלימוד השנתי הנלמד + חיובי שכ"ד מיום הכניסה ועד סוף דצמבר (למתגוררים במעונות)
  ביום 14.01 – יגבו  10% משכר הלימוד השנתי הנלמד , תשלום זה מהווה גמר חשבון לסמסטר א' + חיובי שכ"ד עבור חודשים ינואר ועד סוף פברואר (למתגוררים במעונות).
   

 • סמסטר ב' (אביב)
  מקדמה ראשונה – תחולק לשניים:

  חלק א'  - ביום 14.03- יגבו 15% משכר הלימוד הבסיסי המלא (עפ'י היקף הלימודים בסמסטר א') + חיובי שכ"ד עבור חודש מרץ (למתגוררים במעונות).
  חלק ב'  - ביום 14.04 - יגבו 15% משכר הלימוד הבסיסי המלא + חיובי שכ"ד עבור חודש אפריל (למתגוררים במעונות).
  ביום 14.05 – יגבו  15% משכר הלימוד השנתי הנלמד + חיובי שכ"ד עבור חודשים מאי ויוני (למתגוררים במעונות).
  ביום 14.06 – יגבו  5% משכר הלימוד השנתי הנלמד , תשלון זה מהווה גמר חשבון לסמסטר ב' + חיובי שכ"ד עבור חודש יולי ועד תום החוזה (למתגוררים במעונות).

 • יתכנו שינויים בתאריכי התשלום.

 •