​​​​​​

בשנת הלימודים תשפ"ג הקורס יתקיים בתאריכים 23.10.22-30.1.23, ויהיה תקף לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ד.  ההרשמה לקורס פתוחה.


​​​​​​​​​​​​​​אוניברסיטת בן-גוריון בנגב באמצעות המרכז ללימודים קדם אקדמיים מציעה קורס השלמה בפיזיקה, אשר יהווה חלופה ​​לציון הבגרות בפיזיקה לחישוב סכם הנדסה למחלקות הפקולטה למדעי ההנדסה ולחלק מהמחלקות בפקולטה למדעי הטבע. ​ 

מטר​ת הקורס:

לאפשר למועמדות.ים בעלות.ים תעודת בגרות מלאה, הכוללת בגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל ובציון 80 לפחות, להשלים קורס בפיזיקה המהווה חלופה לבגרות בפיזיקה, ובכך להגדיל את סיכויי ההצלחה להתקבל למחלקות המבוקשות בפקולטה למדעי ההנדסה ולחלק מהמחלקות בפקולטה למדעי הטבע.

הציון הסופי בקורס ישוקלל כבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל לסכם הנדסה, ובהתאם למועדי ותנאי הקבלה לכל מחלקה, המפורסמים באתר המועמדים​

הקורס מיועד למועמדות.ים המתעדות.ים ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ג באוניברסיטה. באחריות הרשומות.ים לקורס להירשם במקביל לאוניברסיטה. 

פרטי הקורס:

​תאריך פתיחת הקורס: 23/10/2022
תאריך סיום: 30/1/2023

​ימי ומתכונת הלימוד: הקורס יתקיים 4 ימים בשבוע, 8-7 שעות ביום. יום בשבוע במתכונת פרונטלית, שלושה ימים במתכונת מקוונת.

סילבוס הקורס

שכ​ר הלימוד:

שכ"ל - 5,900 ₪.

»  יש להשלים את תשלום שכר הלימוד עד שבועיים מיום פתיחת הקורס להבטחת מקומך.

» מועמדים שירשמו לקורס רשאים לבטל את הרשמתם ולקבל החזר כספי מלא, היה ויודיעו על ביטול הרשמה עד 14 ימי עבודה לפני פתיחת הקורס.

» מועמדים שירשמו לקורס בתקופה של פחות מ-14 ימי עבודה לפני פתיחת הקורס, לא יהיו זכאים להחזר כספי.

» ביטול הרשמה ייעשה באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד pre@bgu.ac.il.

» ​האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח את הקורס היה ולא יהיו מספיק נרשמים. 
במקרה כזה, אם שולם שכר הלימוד, הוא יוחזר במלואו.​​

 הנחיות להרשמה:

הצג הכל
הסתר הכל


​​​הע​​רות
:​ 

  1. פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמות.ים.

  2. היות והלימודים והבחינות יתקיימו בצל נגיף הקורונה, אין למרכז אפשרות להתחייב לכך שלא ייווצרו אילוצים שיחייבו מעבר להוראה מקוונת מלאה ו/או לבחינות מקוונות. מכיוון שהחלטה על שינוי אופן הלימודים והבחינות היא לפעמים מיידית ולא מאפשרת לנו תכנון, יש לקחת זאת בחשבון בתכנון תקופת הלימודים.

  3. ​לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד המידע בטלפון 08-6461600, בדואר אלקטרוני rishum@bgu.ac.il​​ או בווטסאפ- לחצו כאן לצ'אט עם נציג.ה​.
    לאחר הרישום לקורס ניתן לפנות למרכז ללימודים קדם אקדמיים בטלפון 08-6461060 או בדואר אלקטרוני
    pre@bgu.ac.il

ענן מילים בפיזיקה