​​
​​​                    בגלל מיעוט נרשמים מסלול רב תחומי לא ייפתח בשנת הלימודים תשפ"א


  
תאריכי הלימודים: 18/10/20-17/7/21
מפגש הסבר ופתיחת שנת הלימודים: 15/10/20
 
משך המסלול: 9 חודשי לימוד
הלימודים מתקיימים 5 ימים בשבוע, בין 32 ל-38 שעות שבועיות פרונטליות.
במידת הצורך יתקיימו שעורי/תירגולי השלמה ותגבור בימי ו', הודעה תפורסם בלוח ההודעות באתר המרכז.
מרבית הבחינות מתקיימות בימי ו', לוח בחינות יפורסם באתר המרכז.​

מטרת המכינה:
הזדמנות שניה למי שלא מימש את יכולתו במהלך התיכון, הכנה לקראת לימודים בפקולטות :מדעי הרוח והחברה והפקולטה לניהול.
 
 
מקצועות לימוד:
מתמטיקה ברמה מקבילה ל-3/4 יח"ל
אנגלית ברמה מקבילה ל-4/5 יח"ל​
אוריינות אקדמית  ברמה המקבילה ל-2 יח"ל
מתודולוגה ומקצועות בחירה
אנגלית אקדמית - שיבוץ עפ"י הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/אמי"ר/נתיב לאקדמיה. 

​פתיחת רמות במקצוע מתמטיקה ואנגלית תלוי במספר הלומדים
 
תנאי קבלה:
1. 12 שנות לימוד
2. ​זכאות לבגרות או תעודה עם לפחות 7 יח"ל בציון עובר
3. ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה של לפחות 450 (לכל המאוחר: פסיכומטרי מועד יולי 2020/ נתיב לאקדמיה        2020 מחזור אביב) , 
4. ציון המרכיב באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה לפחות 70
5. עברית - מעמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה אחרת מעברית (כולל הנוסח המשולב) חייבים להציג אישור על רמה ה' לפחות (84) בבחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ניתן לגשת למבחן יע"ל לא יאוחר ממועד יולי 2018
 
מועמדים במסלול זה שיבחרו ללמוד מתמטיקה ברמה מקבילה של 4 יח"ל ואין להם ציון עובר ברמה של 4 יח"ל מהתיכון יחוייבו בבחינת כניסה במתמטיקה או בקורס הכנה בציון של לפחות 60
 
מועמדים שיש בידם בגרות חו"ל חייבים בבחינת כניסה (ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה עפ"י הציון והסילבוס במתמטיקה מהלימודים בחו"ל)

מועמדים המעוניינים ללמוד מתמטיקה ברמה מקבילה ל-4 יח"ל  וחייבים בקורס הכנה במתמטיקה/בחינת      כניסה, הרשמתם למסלול תסתיים ב-30/6/21

במידה ויוחלט על הרשמה מאוחרת הודעה תפורסם בלוח זה ב-20/8/20
מועמד שירשם בהרשמה מאוחרת קבלתו תדון על בסיס מקום פנוי ובתנאי שיעמוד בכל כללי הקבלה, דמי ההרשמה לא מוחזרים לאחר סיום תהליך ההרשמה האינטרנטי משום סיבה שהיא.​
​לתשומת לבכם, 
תנאי הקבלה למסלול בתקופת ההרשמה עלולים להשתנות.

אין אפשרות להירשם למסלול  על סמך פסיכומטרי ספטמבר 2020/ נתיב קייץ 2020
 
נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים:
כל הו​דעה על ביטול הרשמה והפסקת לימודים יש להעביר בכתב בלבד לדואר האלקטרוני של המרכז.
דמי הרשמה לא יוחזרו באם תבוטל ההרשמה מכל סיבה שהיא.

 
לנוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים לחץ כאן

נתיב לאקדמיה ייחודי ללומדים במכינה

אחת לשנה נפתח מסלול ייחודי של תכנית "נתיב לאקדמיה" עבור סטודנטים הלומדים במכינה ,במידה ויש מינימום נרשמים.

תאריכי  ואופן הרישום לתכנית לשנת הלימודים תשפ"א יפרוסמו בהמשך.

​ההרשמה על בסיס מקום פנוי, ולכן יכולה להסתיים מוקדם יותר, במידה והמקומות יתמלאו
מצורף דף מידע על מסלול זה של שנה"ל תש"פ. מומלץ מאוד לקרוא בעיון את הדף לפני ההרשמה. דף מידע של שנה"ל תשפ"א יתפרסם בהמשך.

דף מידע - נתיב לאקדמיה לסטודנטים במכינה תש"פ 

קורס פסיכומטרי מותאם לסטודנטים במכינה

במסגרת לימודי המכינה מתוכנן להפתח קורס פסיכומטרי לקראת מועד אפריל 2021 מותאם עם שעות הלימוד במכינה , פתיחת הקורס מותנת במספר מנימלי של מתעניינים.

​כללי קבלה לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה והפקולטה לניהול:
 
השלמת המכינה בהצלחה: ציון של לפחות 70 בכל הקורסים במסלול
 
תעודת המכינה (ממוצע) תחליף את תעודת הבגרות לצורך שקלול הקבלה למחלקות בפקולטה למדעי הרוח והחברה והפקולטה לניהול.
 
דיון בקבלה לתואר ראשון בתום המכינה יתקיים רק למעמדים שסיימו את המכינה בהצלחה
 
מי שעומד בכללים אלו, יכול לבדוק את סיכויי הקבלה שלו במחשבון בדיקת סיכויי קבלה הקיים באתר האוניברסיטת בן גוריון בנגב.
 
 
לתשומת לב הלומדים במכינה
לכל פקולטה/מחלקה יש כללים אחרים לשקלול תנאי הקבלה. תנאים אלו מפורסמים בידיעון ההרשמה.
המחלקות האקדמיות השונות רשאיות לקבוע כללי קבלה שונים לתלמידי המכינה.
תלמיד המסיים את מסלול המכינה חייב להשלים את המכינה בהצלחה ולעמוד בתנאי הקבלה למחלקה אליה נרשם.
 
לדוגמא, תלמיד שמסיים בהצלחה מסלול לימודים זה ומבקש ללמוד במחלקה לכלכלה חייב לעמוד בהצלחה בקורס מתמטיקה ברמה מקבילה ל-4/5 יח"ל במהלך המכינה.

קורס הכנה במתמטיקה*- לקראת שנת הלימודים תשפ"א 
ניתן להרשם לקורס עד ה-15/7/20 בלבד

תאריכי הקורס מתאריך 03.08.2020 עד 25.08.2020
הלימודים יתקיימו בקמפוס קריית טוביהו (באר שבע רכבת מרכז), חלק מהמפגשים יתקיימו בקמפוס מרקוס.

מערכת שעות של הקורס תפורסם לקראת חודש מאי 2020, הלימודים בקורס יתקיימו ב-4 מפגשים בשבוע 

אנו ממליצים לכל הנרשמים למסלול המכינה ללמוד קורס הכנה במתמטיקה
הקורס נועד לרענן ולשפר את הידע והיכולת לקראת הלימודים במכינה 
מועמדים שיירשמו בהרשמה מאוחרת (במידה ותתקיים) , לא יוכלו ללמוד בקורס הכנה במתמטיקה.

​ניתן  יהיה להרשם לקורס הכנה במתמטיקה רק לאחר קבלת הודעת קבלה/קבלה על תנאי ללימודים במכינה
ההרשמה לקורס מהווה התחייבות לתשלום שכ"ל מלא של הקורס, גם במקרה של בקשה לביטול על ידי המעמד,  
הלומדים בקורס אינם נדרשים להרשם לבחינה, הבחינה הינה חלק ממטלות הקורס.

מחיר הקורס: 1004 ש"ח + 57 ש"ח דמי אבטחה (נכון לשנת הלימודים תשע"ח).
ההרשמה לקורס מהווה התחייבות לתשלום שכ"ל מלא של הקורס, גם במקרה של בקשה לביטול על ידי המעמד,  

סילבוס קורס הכנה במתמטיקה - לקראת שנת הלימודים תשפ"א

מצ"ב קישור: רישום לקורס הכנה במתמטיקה לחץ כאן (רישום יתאפשר רק לאחר קבלת הודעת קבלה)
 
יש לבחור קורס הכנה במתמטיקה מספר 52950005​
 

בחינת כניסה במתמטיקה - לקראת שנת הלימודים תשפ"א

הבחינה הינה פנימית בלבד כתנאי קבלה ללימודים במכינה באוניברסיטת בן גוריון אי לכך לא יינתן אישור סיום קורס.

​ציון עובר בבחינה 60 לפחות, מעמדים שקיבלו הודעת קבלה על תנאי, לאחר השלמת הבחינה בהצלחה המעמד "קבלה על תנאי" יבוטל

 ​יתקיימו 2 מועדי בחינה:
30/8/20
15/9/20
​​ 
כל מעמד יכול להבחן בכל מועד שיבחר, ניתן להבחן ביותר ממועד אחד (תשלום עבור כל מועד בנפרד),
מועמדים שילמדו בקורס הכנה במתמטיקה אינם צריכים להרשם או לשלם עבור מעדי הבחינות בתום הקורס.

​עלות הבחינה - 95 ש"ח (נכון לשנת הלימודים 2018)
בבחינה לא ניתן להשתמש במחשבון, חומר עזר ובדפי נוסחאות
 
משך בחינה - 3 שעות (כולל הארכת זמן, אין הארכות זמן נוספות)​

על מנת להירשם לבחינה יש לבחור ולשלם עבור המועד הרצוי ,ניתן יהיה להרשם לבחינות הכניסה החל מחודש מאי​בקישור הבא:  רישום לבחינת כניסה לחץ כאן​

​​מצורפת חוברת תרגילים לעבודה עצמית שתהווה חלק מנושאי בחינת הכניסה, חלק נוסף ילקח מספר הלימוד של בני גורן המצויין בסילבוס סילבוס קורס הכנה במתמטיקה - לקראת שנת הלימודים תשפ"א
נושאי הבחינה מפורסמים בסילבוס.


 

 מועמדים המעוניינים ללמוד מתמטיקה ברמה מקבילה ל-4 יח"ל  וחייבים בקורס הכנה  במתמטיקה/בחינת כניסה, הרשמתם למסלול תסתיים ב-30/6/21