​            בעקבות  מספר נמוך של מועמדים מסלול רב תחומי  בשנת הלימודים תש"פ לא יפתח


  
תאריכי הלימודים: 27/10/19-26/7/20
מפגש הסבר ופתיחת שנת הלימודים: 24/10/19
 
משך המסלול: 9 חודשי לימוד
הלימודים מתקיימים 5 ימים בשבוע, בין 32 ל-38 שעות שבועיות פרונטליות.
במידת הצורך יתקיימו שעורי/תירגולי השלמה ותגבור בימי ו', הודעה תפורסם בלוח ההודעות באתר המרכז.
מרבית הבחינות מתקיימות בימי ו', לוח בחינות יפורסם באתר המרכז.​
מטרת המכינה:
הזדמנות שניה למי שלא מימש את יכולתו במהלך התיכון, הכנה לקראת לימודים בפקולטות :מדעי הרוח והחברה והפקולטה לניהול.
 
 
 מקצועות לימוד:
מתמטיקה ברמה מקבילה ל-3/4 יח"ל
אנגלית ברמה מקבילה ל-4/5 יח"ל​
אוריינות אקדמית  ברמה המקבילה ל-2 יח"ל
מתודולוגה ומקצועות בחירה
אנגלית אקדמית - שיבוץ עפ"י הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/אמי"ר/נתיב לאקדמיה. 

​פתיחת רמות במקצוע מתמטיקה ואנגלית תלוי במספר הלומדים
 
תנאי קבלה:
1. 12 שנות לימוד
2. ​זכאות לבגרות או תעודה עם לפחות 7 יח"ל בציון עובר
3. ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה של לפחות 450
4. ציון המרכיב באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה לפחות 70
5. עברית - מעמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה אחרת מעברית (כולל הנוסח המשולב) חייבים להציג אישור על רמה ה' לפחות (84) בבחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ניתן לגשת למבחן יע"ל לא יאוחר ממועד יולי 2018
 
מועמדים במסלול זה שיבחרו ללמוד מתמטיקה ברמה מקבילה של 4 יח"ל ואין להם ציון עובר ברמה של 4 יח"ל מהתיכון יחוייבו בבחינת כניסה במתמטיקה או בקורס הכנה בציון של לפחות 60
 
מועמדים שיש בידם בגרות חו"ל חייבים בבחינת כניסה (ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה עפ"י הציון והסילבוס במתמטיקה מהלימודים בחו"ל)

במידה ויוחלט על הרשמה מאוחרת הודעה תפורסם בלוח זה ב-26/9/19
מועמד שירשם בהרשמה מאוחרת קבלתו תדון על בסיס מקום פנוי ובתנאי שיעמוד בכל כללי הקבלה, דמי ההרשמה לא מוחזרים לאחר סיום תהליך ההרשמה האינטרנטי משום סיבה שהיא.​
​לתשומת לבכם, 
תנאי הקבלה למסלול בתקופת ההרשמה עלולים להשתנות.

מועמד שמתעתד לגשת לפסיכומטרי ספטמבר 2019 /נתיב לאקדמיה קייץ 2019 - קבלתו תשקל על בסיס מקום פנוי ובתנאי שעמד בתנאי הקבלה של ההרשמה המאוחרת , מועמדים אלו לא יוכלו ללמוד בקורס הכנה במתמטיקה​.​

נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים:
כל הודעה על ביטול הרשמה והפסקת לימודים יש להעביר בכתב בלבד לדואר האלקטרוני של המרכז.
דמי הרשמה לא יוחזרו באם תבוטל ההרשמה מכל סיבה שהיא.

לנוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים לחץ כאן

מסלול נתיב לאקדמיה ייחודי ללומדים במכינה

אחת לשנה נפתח מסלול ייחודי של תכנית "נתיב לאקדמיה" עבור סטודנטים הלומדים במכינה למדעים מדוייקים והנדסה ובמכינה למדעי הטבע והחיים, ובמידה ויש מינימום נרשמים.

תאריכי המסלול בשנת הלימודים תש"פ: 

תאריכי לימודים, כולל בחינות 12.11.19-12.06.20

תאריכי רישום 08-22.09.19. 

ההרשמה על בסיס מקום פנוי, ולכן יכולה להסתיים מוקדם יותר, במידה והמקומות יתמלאו
מצורף דף מידע על מסלול זה של שנה"ל תשע"ט. מומלץ מאוד לקרוא בעיון את הדף לפני ההרשמה. דף מידע של שנה"ל תש"פ יתפרסם בהמשך

דף מידע מערכת שעות ורישום לקורסים - נתיב לאקדמיה לסטודנטים במכינה תשע-ט.

קורס פסיכומטרי מכון קידום מותאם לסטודנטים במכינה

במסגרת לימודי המכינה מתוכנן להפתח קורס פסיכומטרי לקראת מועד אפריל 2020 מטעם מכון קידום  מותאם עם שעות הלימוד במכינה , פתיחת הקורס מותנת במספר מנימלי של מתעניינים.​​


​כללי קבלה לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח והחברה והפקולטה לניהול:
 
השלמת המכינה בהצלחה: ציון של לפחות 70 בכל הקורסים במסלול
 
תעודת המכינה (ממוצע) תחליף את תעודת הבגרות לצורך שקלול הקבלה למחלקות בפקולטה למדעי הרוח והחברה והפקולטה לניהול.
 
דיון בקבלה לתואר ראשון בתום המכינה יתקיים רק למעמדים שסיימו את המכינה בהצלחה
 
מי שעומד בכללים אלו, יכול לבדוק את סיכויי הקבלה שלו במחשבון בדיקת סיכויי קבלה הקיים באתר האוניברסיטת בן גוריון בנגב.
 
 
לתשומת לב הלומדים במכינה
לכל פקולטה/מחלקה יש כללים אחרים לשקלול תנאי הקבלה. תנאים אלו מפורסמים בידיעון ההרשמה.
המחלקות האקדמיות השונות רשאיות לקבוע כללי קבלה שונים לתלמידי המכינה.
תלמיד המסיים את מסלול המכינה חייב להשלים את המכינה בהצלחה ולעמוד בתנאי הקבלה למחלקה אליה נרשם.
 
לדוגמא, תלמיד שמסיים בהצלחה מסלול לימודים זה ומבקש ללמוד במחלקה לכלכלה חייב לעמוד בהצלחה בקורס מתמטיקה ברמה מקבילה ל-4/5 יח"ל במהלך המכינה.

קורס הכנה במתמטיקה*- לקראת שנת הלימודים תש"פ
תאריכי הקורס מתאריך 12.08.2019 עד 03.09.2019
הלימודים יתקיימו בקמפוס קריית טוביהו (באר שבע רכבת מרכז), חלק מהמפגשים יתקיימו בקמפוס מרקוס.
כל שינוי בלוז הקורס ייפורסם בלוח המודעות - מידע למועמדים. 
פתיחת הקורס מותנת במינימום נרשמים.​​
​אנו ממליצים לכל הנרשמים למסלול המכינה ללמוד קורס הכנה במתמטיקה
הקורס נועד לרענן ולשפר את הידע והיכולת לקראת הלימודים במכינה 
מועמדים שיירשמו בהרשמה מאוחרת (במידה ותתקיים) , לא יוכלו ללמוד בקורס הכנה במתמטיקה.

​ניתן  יהיה להרשם לקורס הכנה במתמטיקה רק לאחר קבלת הודעת קבלה/קבלה על תנאי ללימודים במכינה
ההרשמה לקורס מהווה התחייבות לתשלום שכ"ל מלא של הקורס, גם במקרה של בקשה לביטול על ידי המעמד,  
הלומדים בקורס אינם נדרשים להרשם לבחינה, הבחינה הינה חלק ממטלות הקורס.

מחיר הקורס: 1004 ש"ח + 57 ש"ח דמי אבטחה (נכון לשנת הלימודים תשע"ח).
ההרשמה לקורס מהווה התחייבות לתשלום שכ"ל מלא של הקורס, גם במקרה של בקשה לביטול על ידי המעמד,  
הלומדים בקורס אינם נדרשים להרשם לבחינה, הבחינה הינה חלק ממטלות הקורס.

מערכת שעות קורס הכנה במתמטיקה קייץ 2019 לחץ כאן

מצ"ב קישור: רישום לקורס הכנה במתמטיקה לחץ כאן​ (רישום יתאפשר רק לאחר קבלת הודעת קבלה)
 
יש לבחור קורס הכנה במתמטיקה מספר 52950005​

בחינת כניסה במתמטיקה - לקראת שנת הלימודים תש"פ​

הבחינה הינה פנימית בלבד כתנאי קבלה ללימודים במכינה באוניברסיטת בן גוריון אי לכך לא יינתן אישור סיום קורס.

​ציון עובר בבחינה 60 לפחות, מעמדים שקיבלו הודעת קבלה על תנאי, לאחר השלמת הבחינה בהצלחה המעמד "קבלה על תנאי" יבוטל

יתקיימו 2 מועדי בחינה:
05/09/2019
22/09/2019
 
כל מעמד יכול להבחן בכל מועד שיבחר, ניתן להבחן ביותר ממועד אחד (תשלום עבור כל מועד בנפרד),
מועמדים שילמדו בקורס הכנה במתמטיקה אינם צריכים להרשם או לשלם עבור מעדי הבחינות בתום הקורס.

​עלות הבחינה - 95 ש"ח (נכון לשנת הלימודים 2018)
בבחינה לא ניתן להשתמש במחשבון, חומר עזר ובדפי נוסחאות

משך בחינה - 3 שעות (כולל הארכת זמן, אין הארכות זמן נוספות)​

על מנת להירשם לבחינה יש לבחור ולשלם עבור המועד הרצוי בקישור הבא:  רישום לבחינת כניסה לחץ כאן​
 
חוברת תרגילים ללימוד עצמי לחץ כאן חומר נוסף לבחינה מפורסם בסילבוס.