מדעי הטבע והנדסה

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
אוריינות אקדמית  - ציונים סופיים לאחר מועד ב פורסם 4.8.20.pdfאוריינות אקדמית - ציונים סופיים לאחר מועד ב04/08/2020
לפרסום ציון סופי  בפיזיקה מועד א סמסטר ב' לאחר ערעורים 03.08.2020.pdfציון סופי  בפיזיקה מועד א סמסטר ב' לאחר ערעורים 03.08.202003/08/2020
לתשומת לבכם, בקובץ זה מפורסמים הציונים של הסטודנטים שחל שינוי בעקבות ערעורים /שינויים
ציון סופי אנגלית 5 יחל' לפרסום.pdfאנגלית ברמה מקבילה ל-5 יח"ל - ציון סופי02/08/2020
פרסום ציון סופי בפיזיקה סמסטר ב לאחר מועד א 28.07.20.pdfפיזיקה ציונים סופיים לאחר מועד א' סמסטר ב'28/07/2020
פרסום ציונים 2 מועד א סמסטר ב' אחרי ערעורים ונרמול.pdfציוני מתמטיקה כולל תשובות הערעורים של מועד א' סמסטר ב'27/07/2020
פרסום ציון סופי במתמטיקה לאחר מועד א סמסטר ב 20.07.2020.pdfמתמטיקה ציון קורס סופי לאחר מועד א' סמסטר ב'21/07/2020
לתשומת לבכם,
1. הציונים הינם לפני קבלת תוצאות הערעורים של מועד א' סמסטר ב'
2. בעמודות הציון אין עמודה של סמסטר א' מועד ב' אלא ציון סופי שנתי של הקורס
ציונים סופיים מלאים באוריינות תש-פ לפרסום 17.06.2020.pdfאוריינות אקדמית ציון סופי לאחר מועד א'17/06/2020
אנגלית לתעודת המכינה - סמסטר א - מועד א.pdfאנגלית לתעודת המכינה - סמסטר א' - מועד א'26/02/2020
מחברות הבחינה ייסרקו בסוף השבוע הנוכחי/תחילת השבוע הבא.

מדעי הרוח והחברה

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

סיעוד ו- 30 פלוס

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

מכינת מקוצרת טבע והנדסה

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

מבוא לפיסיקה לסטודנטים לתואר

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

שער לאקדמיה

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

לימודי אנגלית

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

עתודה לטכנולוגיה

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

אופקים להייטק

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
אנגלית לתעודת המכינה - סמסטר א - מועד א.pdfאנגלית לתעודת המכינה - סמסטר א' - מועד א'26/02/2020
מחברות הבחינה ייסרקו בסוף השבוע הנוכחי/תחילת השבוע הבא.

כוכבי המדבר

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".