מדעי הטבע והנדסה

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
ציון סופי מתמטיקה סמס' א' מועד ב' כולל נרמול.pdfמתמטיקה סמסטר א' ציון סופי לאחר מועד ב' כולל נרמול כולל תשובות ערעורים25/03/2020
פיזיקה סמסטר א מועד ב אחרי ערעורים 25.3.20.pdfפיזיקה סמסטר א' מועד ב' כולל הערעורים25/03/2020
פיזיקה סמסטר א' מועד ב' כולל תשובות הערעורים
ציון סופי פיזיקה סמ א לאחר מועד ב לפני ערעורים 15.3.2020.pdfפיזיקה סמסטר א' - מועד ב' 3/3/2015/03/2020
לתשומת לבכם, הציונים הינם לפני הערעורים, מחברות בחינה ייסרקו ביום ב' ה-16/3 בשעות הצהריים, ערעורים ניתן יהיה להגיש 48 שעות מרגע הסריקה
ציונים סופיים במתמטיקה לאחר מועד ב כולל נרמול ללא ערעורים.pdf ציונים סופיים במתמטיקה  לאחר מועד ב' כולל נרמול (ללא הערעורים)12/03/2020
לתשומת לבכם, הציונים המופיעים הינם ללא תוצאות הערעורים על בחינת מועד ב'
פיזיקה מועד א' כולל תשובות ערעורים לאחר תיקון.pdfפיזיקה סמסטר א' - מועד א' לאחר תיקון  כולל תשובות ערעורים01/03/2020
לתשומת לבכם, הציון כולל את השינויים שחלו בערעורים
הציון הינו של מועד א' בלבד
פיזיקה - סמסטר א- מועד א - 12.2.20 - לאחר תיקון.pdfפיזיקה - סמסטר א' - מועד א' - ציון לאחר תיקון27/02/2020
1. הציון הינו של בחינת מועד א' בלבד 12.2.20.

2. סטודנטים שהגישו ערעור ועדיין לא קיבלו תשובה, הציון שמפורסם    הינו לפני קבלת תשובת הערעור.
אנגלית לתעודת המכינה - סמסטר א - מועד א.pdfאנגלית לתעודת המכינה - סמסטר א' - מועד א'26/02/2020
מחברות הבחינה ייסרקו בסוף השבוע הנוכחי/תחילת השבוע הבא.
ציון סופי מתמטיקה סמס' א' מועד א' כולל ערעורים וכולל נרמול מתוקן.pdfציון סופי מתמטיקה סמס' א' כולל נרמול כולל ערעורים25/02/2020
מצ"ב קובץ מתוקן.
ציונים סופיים במתמטיקה לאחר מועד א כולל נרמול.pdfציונים סופיים במתמטיקה לאחר מועד א' כולל נרמול ללא ערעורים19/02/2020
ציונים סופיים במתמטיקה לאחר מועד א סמס א לא כולל ערעורים.pdfמתמטיקה סמסטר א' ציונים סופיים לאחר מועד א' לא כולל ערעורים18/02/2020
הציונים אינם כוללים ערעורים.

מדעי הרוח והחברה

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

סיעוד ו- 30 פלוס

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

מכינת מקוצרת טבע והנדסה

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

מבוא לפיסיקה לסטודנטים לתואר

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

שער לאקדמיה

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

לימודי אנגלית

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

עתודה לטכנולוגיה

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
ציונים סופיים במתמטיקה לאחר מועד א כולל נרמול.pdfציונים סופיים במתמטיקה לאחר מועד א' כולל נרמול ללא ערעורים19/02/2020
ציונים סופיים במתמטיקה לאחר מועד א סמס א לא כולל ערעורים.pdfמתמטיקה סמסטר א' ציונים סופיים לאחר מועד א' לא כולל ערעורים18/02/2020
הציונים אינם כוללים ערעורים.

אופקים להייטק

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
ציון סופי מתמטיקה סמס' א' מועד ב' כולל נרמול.pdfמתמטיקה סמסטר א' ציון סופי לאחר מועד ב' כולל נרמול כולל תשובות ערעורים25/03/2020
פיזיקה סמסטר א מועד ב אחרי ערעורים 25.3.20.pdfפיזיקה סמסטר א' מועד ב' כולל הערעורים25/03/2020
פיזיקה סמסטר א' מועד ב' כולל תשובות הערעורים
ציון סופי פיזיקה סמ א לאחר מועד ב לפני ערעורים 15.3.2020.pdfפיזיקה סמסטר א' - מועד ב' 3/3/2015/03/2020
לתשומת לבכם, הציונים הינם לפני הערעורים, מחברות בחינה ייסרקו ביום ב' ה-16/3 בשעות הצהריים, ערעורים ניתן יהיה להגיש 48 שעות מרגע הסריקה
אנגלית לתעודת המכינה - סמסטר א - מועד א.pdfאנגלית לתעודת המכינה - סמסטר א' - מועד א'26/02/2020
מחברות הבחינה ייסרקו בסוף השבוע הנוכחי/תחילת השבוע הבא.
ציונים סופיים במתמטיקה לאחר מועד א כולל נרמול.pdfציונים סופיים במתמטיקה לאחר מועד א' כולל נרמול ללא ערעורים19/02/2020
ציונים סופיים במתמטיקה לאחר מועד א סמס א לא כולל ערעורים.pdfמתמטיקה סמסטר א' ציונים סופיים לאחר מועד א' לא כולל ערעורים18/02/2020
הציונים אינם כוללים ערעורים.

כוכבי המדבר

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".