מדעי הטבע והנדסה

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
פיזיקה - ציון סופי במכניקה (משוקלל של כל המועדים).pdfפיזיקה ציון סופי במכניקה משוקלל של כל המועדים31/03/2020
ציון סופי מתמטיקה סמס' א' מועד ב' כולל נרמול.pdfמתמטיקה סמסטר א' ציון סופי לאחר מועד ב' כולל נרמול כולל תשובות ערעורים25/03/2020
פיזיקה סמסטר א מועד ב אחרי ערעורים 25.3.20.pdfפיזיקה סמסטר א' מועד ב' כולל הערעורים25/03/2020
פיזיקה סמסטר א' מועד ב' כולל תשובות הערעורים
ציונים סופיים במתמטיקה לאחר מועד ב כולל נרמול ללא ערעורים.pdf ציונים סופיים במתמטיקה  לאחר מועד ב' כולל נרמול (ללא הערעורים)12/03/2020
לתשומת לבכם, הציונים המופיעים הינם ללא תוצאות הערעורים על בחינת מועד ב'
אנגלית לתעודת המכינה - סמסטר א - מועד א.pdfאנגלית לתעודת המכינה - סמסטר א' - מועד א'26/02/2020
מחברות הבחינה ייסרקו בסוף השבוע הנוכחי/תחילת השבוע הבא.

מדעי הרוח והחברה

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

סיעוד ו- 30 פלוס

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

מכינת מקוצרת טבע והנדסה

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

מבוא לפיסיקה לסטודנטים לתואר

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

שער לאקדמיה

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

לימודי אנגלית

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

עתודה לטכנולוגיה

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".

אופקים להייטק

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
ציון סופי מתמטיקה סמס' א' מועד ב' כולל נרמול.pdfמתמטיקה סמסטר א' ציון סופי לאחר מועד ב' כולל נרמול כולל תשובות ערעורים25/03/2020
פיזיקה סמסטר א מועד ב אחרי ערעורים 25.3.20.pdfפיזיקה סמסטר א' מועד ב' כולל הערעורים25/03/2020
פיזיקה סמסטר א' מועד ב' כולל תשובות הערעורים
אנגלית לתעודת המכינה - סמסטר א - מועד א.pdfאנגלית לתעודת המכינה - סמסטר א' - מועד א'26/02/2020
מחברות הבחינה ייסרקו בסוף השבוע הנוכחי/תחילת השבוע הבא.

כוכבי המדבר

סוג
  
קורס
  
תאריך פרסום
  
הערהמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ציונים".