​​​​​​​​​​

למידע על המכינה ותנאי הקבלה לחצו כאן


ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ (אוקטובר 2019) למסלול מדעים מדויקים והנדסה סגורה. 
לא תתקיים הרשמה מאוחרת​​​ההרשמה למכינות מתבצעת ב-2 שלבים:

1. מילוי טופס הרשמה ומסמכים נלווים. לשם דיון בזכאות למלגת שכר לימוד / מחיה, באחריותך להגיש את טופסי ההרשמה וטפסים הנלווים  במלואם.

את טפסי הרישום ואת כל המסמכים הנלווים חובה להעביר סרוקים בדואר אלקטרוני   בקובץ PDF אחד ​בלבד 

2. רישום מקוון. דמי הרישום למסלול זה הינם 419 ש"ח, יש לבחור סכום זה בתהליך הרישום. דמי ההרשמה אינם מוחזרים מכל סיבה שהיא.   הרשמה מקוונת​
מעמדים לתכנית "הישגים להייטק" מתבקשים לבחור במסך בחירת עדיפות את המסלול המתאים. באחריותכם להרשם במקביל גם לאתר הישגים להייטק מצ"ב קישור: הישגים להייטק
למעמדים שידחו מתכנית "הישגים להייטק" מסיבה סוציואקונומית , תינתן אפשרות להעביר את הרשמתם למסלול ללא מימון.​

מועמדים שלא ישלימו את 2 השלבים, לא יתקיים דיון בקבלתם.

טפסי הרשמה ומסמכי​ם נלווים יש לשלוח רק במקביל לרישום האינטרנטי, לא יתקיים דיון בטפסי רישום ללא הרשמה אינטרנטית

טפסי הרשמה.

טפסים נלווים.

מועמד בן לעובד אוניברסיטה

את הטפסים  בקובץ pdf  ניתן להעביר אלינו בדואר ישראל לכתובת: המרכז ללימודים קדם אקדמיים, ת.ד 653, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע 8410501,  או בדואר אלקטרוני:  pre@bgu.ac.il

לידיעתכם, כחודש אחרי פתיחת שנת הלימו​​דים מתקיימת וועדת מלגות שבודקת את הזכאות למלגה עפ"י מצב סוציואקונומי.

מועמדים בגילאים 19 עד 26 לאחר שירות צבאי או לאומי/אזרחי תבדק זכאותם למלגות עפ"י כללי היחידה להכוונת חיילים משוחררים

מועמדים שאינם עומדים בכללים אלו , זכאותם למלגה תבדק עפ"י כללי ות"ת.


 

הרשמה מקוונת

מועמד חדש לאוניברסיטה מתבקש להקליד תעודת זהות ולאחר מכן ללחוץ "חדש".

מועמד ותיק (שנרשם בשנה האחרונה לאוניברסיטה) מתבקש להקליד שם משתמש וסיסמא.​


 


 

הטבה למועמדים ששירתו כלוחמים

מועמד/ת בעל/ת תעודת לוחם זכאי/ת להחזר דמי הרשמה, לאחר מימוש הקבלה לאוניברסיטה*.  

"לוחם" הינו מי שהשתחרר מצה"ל החל משנת 2008 וקיבל לידו תעודת שחרור במעמד "זהב". מי שהשתחרר בטרם שנת 2008, יפנה לאכ"א לשם קבלת אישור על היותו לוחם ומשך השירות (לפחות 75% מהשירות).

מועמדים שאין בידם אישור מתבקשים להנפיקו בקישור הבא: אתר אישורים לחץ כאן

*הזיכוי יועבר לחשבון שכר הלימוד בתחילת שנת הלימודים (בתום תקופת הרישום לקורסים) בכפוף לשליחת העתק מתעודת הלוחם בדוא"ל pre@bgu.ac.il

מועמד ששלח את תעודת השחרור יחד עם טפסי המכינה אינו צריך להעביר את התעודה שנית.

ההטבה תינתן למתקבלים שיממשו קבלה לתש"פ (אוקטובר 2019)

* הזכאות היא חד פעמית לאחת ממחלקות הלימוד במרכז ללימודים קדם אקדמיים​


 


 

​​