​​
​​​​​​​​​​​​​​​​הרשמה לשנת הלימודים תשפ"א הסתיימה

במידה ויוחלט על הרשמה מאוחרת הודעה על מועדי ההרשמה המאוחרת תפורסם בלוח זה ב-20/8/20
מועמד שירשם בהרשמה מאוחרת קבלתו תדון על בסיס מקום פנוי ובתנאי שיעמוד בכל כללי הקבלה
לבעלי הנתונים הגבוהים ביותר תינתן עדיפות בקבלה.
(לא תתאפשר הרשמה מאוחרת למועמדים חסרי בגרות במתמטיקה ברמה מקבילה ל-4 יח"ל בציון 60 לפחות או ציון עובר ברמה מקבילה ל-5 יח"ל)​​​​
לתשומת לבכם, דמי הרשמה לא יוחרו מכל סיבה שהיא

למידע על המכינה ותנאי הקבלה לחצו כאן

​​

לבדיקת מצב הרשמה »

לפתיחת הרשאת מחשוב »

ההרשמה למכינה הינה אך ורק בהרשמה המקוונת

העלאת ת.ז. בהרשמה המקוונת:

תעודת זהות רגילה:

העלאת צילום תעודת זהות, וצילום ספח תעודת הזהות (ניתן במסמך אחד).

תעודת זהות ביומטרית:

העלאת צילום של התעודה משני צידיה וצילום ספח תעודת הזהות (עד שני מסמכים) .


לאחר הרישום המקוון באחריותך להדפיס את ערכת הטפסים מטה ולהעלות רק את המסמכים הרלוונטיים לך  כפי שמפורט בדף ההנחיות מטה   מצ"ב קישור העלאת מסמכים​.

מועמדים שלא ישלימו את צירוף המסמכים הנדרשים לא יתקיים דיון בקבלתם.

​מצ"ב קישור למערכת העלאת המסמכים: העלאת מסמכים​

מועמדים שלא ישלימו את צירוף המסמכים הנדרשים לא יתקיים דיון בקבלתם.


דמי הרישום למסלול  הינם 422 ש"ח, יש לבחור סכום זה בתהליך הרישום. דמי ההרשמה אינם מוחזרים מכל סיבה שהיא. 

בשלב זה אין אישור לפתיחת תכנית הישגים להייטק ולכן ההרשמה האינטרנטית לתכנית זו סגורה.

עם פתיחת הרישום, מעמדים לתכנית "הישגים להייטק" מתבקשים לבחור במסך בחירת עדיפות את המסלול המתאים. באחריותכם להרשם במקביל גם לאתר הישגים להייטק מצ"ב קישור: הישגים להייטק

למועמדים שידחו מתכנית "הישגים להייטק" מסיבה סוציואקונומית , תינתן אפשרות להעביר את הרשמתם למסלול ללא מימון, 


לידיעתכם, כחודש אחרי פתיחת שנת הלימו​​דים מתקיימת וועדת מלגות שבודקת את הזכאות למלגה עפ"י מצב סוציואקונומי.

מועמדים בגילאים 19 עד 26 לאחר שירות צבאי או לאומי/אזרחי תבדק זכאותם למלגות עפ"י כללי היחידה להכוונת חיילים משוחררים

מועמדים שאינם עומדים בכללים אלו , זכאותם למלגה תבדק עפ"י כללי ות"ת.


 הרשמה מקוונת

מועמד חדש לאוניברסיטה מתבקש להקליד תעודת זהות ולאחר מכן ללחוץ "חדש".

מועמד ותיק (שנרשם בשנה האחרונה לאוניברסיטה) מתבקש להקליד שם משתמש וסיסמא.​

​​