הודעות מסלול רב תחומי ייעודי לאוכלוסייה הבדואית בדרום

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
הארכת זמן בבחינות לאוכלוסיות מיוחדות - אישור הארכת זמן19/01/2020