​​​


הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב תתקיים בין התאריכים: 17.2.21-30.6.21

בין התאריכים 17-20/2  (יום פתוח) תינתן הנחה בסך 150 ₪ מהמחיר המלא של דמי ההרשמה

שנת הלימודים תשפ"ב תיפתח  ב-17 באוקטו​​בר 2021, י"א בחשוון תשפ"ב​​


להרשמה מקוונת לחץ כאן


עם סיום ההרשמה המועמדים חייבים להעביר למשרד המרכז, באמצעות דואר אלקטרוני pre@bgu.ac.il  ​

​אישור על השלמת 12 שנות לימוד.

לתשומת לבכם: במידה ולא יתקבלו הטפסים הנ"ל לא יתקיים דיון בקבלתו של המועמד ללימודים.

 
לתשומת לבכם, אין החזר של דמי ההרשמה  
פתיחת המכינה מותנית במספר מינימלי של נרשמים
 

 

הרישום דרך האתר אינו פוטר אותך מלעיין בדף המידע.