בעקבות  מספר נמוך של מועמדים מכינת 30 +  בשנת הלימודים תש"פ לא תפתח

להרשמה מקוונת לחץ כאן

עם סיום ההרשמה המועמדים חייבים להעביר למשרד המרכז, באמצעות דואר אלקטרוני pre@bgu.ac.il  ​

​אישור על השלמת 12 שנות לימוד.

לתשומת לבכם: במידה ולא יתקבלו הטפסים הנ"ל לא יתקיים דיון בקבלתו של המועמד ללימודים.

 
לתשומת לבכם, אין החזר של דמי ההרשמה  
*פתיחת המכינה מותנית במספר מינימלי של נרשמים
 

 

הרישום דרך האתר אינו פוטר אותך מלעיין בדף המידע.