רקע

בכל משפחה קיימים קונפליקטים. חלקם חיוניים לתא המשפחתי ומאפשרים את התפתחותו, וחלקם מזיקים ועלולים לגרום לקרע וניתוק.   
התמודדות עם קונפליקט, גם החיוני והתורם, אינה נעימה, ועלולה לפגום בתחושת ההרמוניה המשפחתית, ולפגוע באדם עצמו ובשאר חברי המשפחה.
הדרך והסגנון בהם מתמודדים בני המשפחה עם הקונפליקט משפיעה לא רק על התוצאה של הקונפליקט המסוים, אלא גם על טיב היחסים המשפחתיים, והיכולת של המשפחה להישאר מגובשת ומתפקדת לאורך שנים.

מטרות 

• להכיר את סוגי הקונפליקטים המשפחתיים ולזהות את הסגנון האישי בהתמודדות עם קונפליקטים והשפעתו על הפרט והמשפחה.
• להקנות כלי תקשורת אפקטיביים ויישומיים לניהול הקונפליקטים המשפחתיים ולפתרונם המיטבי.

קהל היעד

לקהל הרחב, אנשי חינוך ולעוסקים במקצועות הטיפול.

בין הנושאים בקורס  

• משפחה- הגדרות שונות של  סוגי משפחות 
• מהו קונפליקט ?  התפקיד והמאפיינים של הקונפליקט המשפחתי 
• קונפליקטים משפחתיים בראי המשפט - ניתוח דוגמאות ומקרי בוחן 
• זיהוי הסגנון האישי להתמודדות עם קונפליקטים והשפעתו על ההתנהלות
• הבדלי מגדר בניהול קונפליקטים
• לימוד ותרגול כלים ליצירת תקשורת יעילה ולניהול קונפליקט

שיטת הלימוד 

הוראה סדנאית הכוללת סימולציות, דיונים וניתוח אירועים (Case studies) .

מרצה הקורס

עו"ד, עו"ס חמוטל גת– עוסקת בגישור במשפחה למעלה מעשרים שנה בעלת ניסיון  רב בגישור במשפחה ובהנחיה  וכן את הידע המקצועי כעורכת דין וכעובדת סוציאלית.​

דרישות הקורס  

• נוכחות בשיעורים (של 80% לפחות)
• השתתפות פעילה

לפרטים והרשמה

טלפון רב קווי: 08-6472626, פקס: 08-6477386
דוא"ל: uces@bgu.ac.il, אתר אינטרנט: www.bgu.ac.il/uces
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3

________________________________________________________________________________________

נהלי לימודים, חיובים והרשמה מפורטים באתר של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ: www.bgu.ac.il/uces