תוכנית הלימודים באקטואריה וניהול סיכונים באוניברסיטת בן גוריון בנגב מכשירה את בוגריה לעבודה בתחומי האקטואריה וניהול הסיכונים, אשר צוברים תאוצה בעולם עם ביקוש הולך וגדל לעוסקים בתחום. התוכנית  מעניקה מענה  אקדמי-יישומי ומדגישה למידה אקטיבית והתנסותית, לצד יישום מודלים ושיטות עדכניות לעולם הפיננסים והתעשייה. התוכנית מקנה אפשרויות תעסוקה רבות ומגוונות בחברות בכלל ובחברות פיננסיות וחברות ביטוח בפרט, בתפקידים כגון מנהלי סיכונים, אנליסטים המתמחים בניתוח תרחישי סיכון ובתחומים נוספים בעלי נגיעה בענפי הסיכונים השונים.

מטרות התוכנית:
•הקניית ידע תיאורטי ומעשי לצד כלים פרקטיים בתחומי האקטואריה וניהול הסיכונים.
•הכשרה לעבודה במגוון רחב של משרות כדוגמת מנהלי סיכונים, אנליסטים המתמחים בניתוח סיכונים, וכלל המקצועות הנוגעים לאקטואריה וניהול הסיכונים.

קהל היעד:
•בוגרי תואר ראשון בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות/סטטיסטיקה  ותחומים משיקים.
•סטודנטים לתואר שני במנהל עסקים, כלכלה וסטטיסטיקה
•עורכי דין, מבקרים פנימיים ועובדים במחלקות כלכליות בתאגידים פיננסיים ותעשייתיים המעוניינים להתמחות בניהול סיכונים בארגון
•תישקל מועמדותם של בוגרי תואר ראשון  בעלי זיקה לתחום (בהתניית לימודי השלמה) *

יועץ  אקדמי:
פרופ' רמי יוסף, המחלקה למנהל עסקים,  הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד-גלייזר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – מומחה באקטואריה ומימון.

מנהל  אקדמי:
ד"ר תומר שוּשי, מומחה בתחומי ניהול הסיכונים והאקטואריה המימונית.

הנושאים שיילמדו בתוכנית:
•יסודות  ניהול סיכונים ואקטואריה
•אקטואריית סיכוני שוק וסיכוני אשראי
•תמחור ואמידת נכסים פיננסיים
•ניהול הסיכונים התפעוליים, האירגוניים והאינטגרטיביים
•סדנא בכלים אמפיריים לניהול והערכת הסיכונים
•סדנא ביישומי מחשב במימון
•אקטואריית סיכוני חיים (תמחור חוזי ביטוח חיים *)
•אקטואריית סיכונים פנסיוניים (תמחור חוזי ביטוח פנסיוניים*)

*בוגרי  קורסים מקבילים  שנלמדו מסגרת תואר שני במנהל עסקים בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב  יהיו פטורים מקורסים אלו

שיטת הלימוד:
הלימודים מתקיימים כהרצאות, בשילוב תרגולים מעשיים וניתוח מקרים, בדגש על שילוב בין תיאוריה ופרקטיקה ורכישת מיומנויות תוך ניתוח ופתרון מקרי בוחן שונים המבוססים על פרקטיקה מעשית.

מרצי התוכנית:
מרצים בעלי ניסיון רב בהוראה ובעבודה מעשית בתחום הנלמד, אקטואריה, ניהול סיכונים, מימון. מומחים בתחומם, המשלבים ידע אקדמי וניסיון מעשי.

מבנה התוכנית והיקפה:
שלושה סמסטרים רצופים , 6 שעות אקדמיות למפגש, במשך כשנה.
                          
מועד ומקום:
בנובמבר 2019, בין השעות 15:00-20:15, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

דרישות התוכנית:
•חובת נוכחות בשיעורים (של 80% לפחות)
•קריאת חומר תיאורטי,  עמידה בהצלחה במטלות האקדמיות ובמבחנים הפנימיים

תעודה:
תעודת הסמכה באקטואריה וניהול סיכונים מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תינתן לעומדים בהצלחה בדרישות  התוכנית.

תנאי קבלה:
•בוגרי תואר ראשון בכלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות ותחומים משיקים.
•תישקל מועמדותם של בוגרי תואר ראשון בעלי זיקה לתחום, בכפוף לעמידה בקורסי קדם*.

*המועמדים יזומנו לראיון קבלה, יש לשלוח קורות חיים וגיליון ציונים.
מועמדים לתוכנית שלא למדו את קורסי הקדם, יוכלו להשלים קורסים אלה כלומד חיצוני  באוניברסיטת בן גוריון בנגב, באמצעות רישום נפרד במרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

תאריך אחרון להרשמה: יפורסם בהמשך

לפרטים והרשמה
טלפון רב קווי: 08-6472626, פקס: 08-6477386
דוא"ל: uces@bgu.ac.il, אתר אינטרנט: www.bgu.ac.il/uces
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3
__________________________________________________________________
נהלי לימודים, חיובים והרשמה מפורטים באתר האינטרנט של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ תחת סעיף נהלי הרשמה ולימודים בכתובת: www.bgu.ac.il/uces