תוכניות הלימוד

שם הקורס
  
תוכנית להכשרת מדעני מידע - Data scientists

אולי יעניין אתכם גם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה17/11/2019
התכנית לאקטואריה וניהול סיכוניםנובמבר, 2019
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני11/11/2019נובמבר, 2019. תכנית שנתית